Recikliranje

Neprestano korišćenje kamiona

Oko 95 % kamiona Volvo se reciklira. Otprilike jedna trećina naših kamiona je već napravljena od recikliranog materijala (33% težine). Radi lakšeg prepoznavanja, označene su sve plastične komponente mase veće od 50 grama. Na raspolaganju su priručnici za rastavljanje skoro svih modela; pored toga, potpisuju se ugovori sa lokalnim partnerima kako bi što manje delova kamiona Volvo bilo odbačeno.