Euro 4/Euro 5

Nove podsticajne verzije za izduvne gasove

Sva vozila registrovana posle 1. oktobra 2006. moraju da ispunjavaju Euro 4 propis. Euro 5 počinje da važi 1. oktobra 2009.

Novi Euro propisi za smanjenje izduvnih gasova nameću stroge zahteve svim proizvođačima vozila. Postoji znatna razlika u zahtevima za emisiju izduvnih gasova između Euro 3 i Euro 4 motora. Emisija azotnih oksida (NOx) mora se smanjiti sa 5 na 3,5 g/kWh, što je smanjenje od 30%. Emisija čestica (PM) mora se smanjiti sa 0,1 na 0,02 g/kWh. To odgovara, ni manje ni više, smanjenju od 80%.

Vladine podsticajne verzije
Nekoliko evropskih zemalja već podstiče na razne načine vozila koja unapred ispunjavaju Euro 4 i Euro 5 zahteve - kroz niže putarine (na primer, 10 umesto 12 centi po kilometru u Nemačkoj) ili kroz povoljnije stope amortizacije za odgovarajuće opremljena vozila (na primer, Holandija). Očekuje se da će ubrzo i druge evropske zemlje pružati podsticaje za ovu ekološku tehnologiju. Za detaljne informacije, obratite se odgovarajućim institucijama u svojoj zemlji. Takođe se možete javiti osobi iz firme Volvo Trucks zaduženoj za Euro 4/Euro 5.

Ekonomičnost
Zahvaljujući efikasnom sagorevanju, Volvo motori Euro 4 i Euro 5 (podsticajna verzija) predstavljaju najekonomičnije rešenje u poređenju sa konkurentnim tehnologijama, što je i finansijski i ekološki dobitak. Iako je za postupak katalitičke redukcije potreban aditiv u vidu tečnosti pod nazivom AdBlue, ukupni operativni trošak neće biti veći od troška Euro 3 motora (uzimajući u obzir trenutnu cenu tečnosti AdBlue).