ACC - prilagodljiva regulacija razmaka

Avionska tehnologija za bezbednost

Koristeći tehnologiju borbenih aviona, prilagodljiva regulacija razmaka (ACC) pomaže vam da održite razmak do drugih vozila.

Sistem ACC je ažuriran i poboljšan. Sistem sada koristi radne kočnice kamiona pri usporavanju čime postaje još snažniji. Novi sistem ACC takođe međusobno deluje sa menjačem I-Shift tako da može da se specificira samo na kamionima opremljenim Volvo sistemom automatskog menjača.

Klasična regulacija brzine pomaže vam održati konstantnu brzinu. Pomoću sistema ACC, vozač bira vremenski razmak u odnosu na vozilo ispred. Možete postaviti sigurnosnu marginu od na primer tri sekunde i sistem ACC će održati razmak automatskom regulacijom gasa ili kočnice. Sistem ACC pokriva 90% svih situacija kočenja. U slučaju da neko u panici aktivira kočnicu, na to će vas upozoriti zvučni i svetlosni signal.