Specifikacije šasija za novi Volvo FE.

Na ovoj stranici nalaze se sledeće informacije:

  • Visine šasije
  • Osovinski razmaci
  • Rezervoari za gorivo
  • Rezervoari za AdBlue
  • Prednje osovine
  • Prateće osovine
  • Zadnje oslanjanje
  • Pripreme za isporučioce nadgradnji
  • Vučna sedla
  • Kočnice

Preuzmite kompletne specifikacije šasija (PDF)Visine šasije

Pneumatici Visina (mm)
Low 315/60R22.5" 880
Med 315/70R22.5" 950
High 315/80R22.5" 1050

Osovinski razmaci

Osovinski razmak (mm) Tegljač 4×2 Kamion 4×2 Kamion 6×2 Kamion 6×4
3200
3500
3700
3850
3900
4100
4200
4300
4500
4750
5000
5250
5500
5800
6100
6450
6800

Rezervoari za gorivo

Mogu da se poruče plastični, čelični ili aluminijumski rezervoari za gorivo. Zapremine od 160 do 630 litara. Rezervoari u obliku slova D isporučuju se u dve visine – 560 mm i 710 mm.

Rezervoari za AdBlue

Plastični rezervoar za AdBlue ima zapreminu od 32 litra. Pumpa za AdBlue je integrisana sa modulom rezervoara. Postoji jedna varijanta za vozila sa desnim rezervoarom za gorivo (ADTP-R) i jedna za vozila sa levim rezervoarom za gorivo (ADTP-L).

Prednje osovine

Prednje osovinsko opterećenje se kreće od 7,1 do 8 tona.

Prateće osovine

Mogu da imaju nekoliko konfiguracija – nepokretna sa jednostrukim ili dvostrukim pneumaticima ili upravljiva prateća osovina. Osovinsko opterećenje je 6,7, 7,1, 7,5, 9,5 ili 10,5 tona.


Zadnje oslanjanje

Tip Osovinska kombinacija Tip oslanjanja Opterećenje 1, 2 ili 3 osovine
(u tonama)
Tip redukcije Prateće osovine
Jednostruka osovina
RAD-L90 4×2 Parabolično/parabolično sa S-oprugama
Parabolično
13 Jednostruka/u glavčini
RAD-KR 4×2 Vazdušno 13 Jednostruka/u glavčini
Dvostruka osovina
RADT-KR 6×2 Vazdušno 19/20 Jednostruka/u glavčini Nepokretna/upravljiva
RADD-BR 6×4 Parabolično 21 Jednostruka/u glavčini


Pripreme za isporučioce nadgradnji

Niz otvora na okviru za isporučioca nadgradnje
Gornji niz otvora je predviđen za isporučioca nadgradnje. Svi nosači u gornjem nizu otvora imaju pomerene ose i odstojnik od 8 mm. U gornjem nizu otvora ne postoje zakivci.

Priprema za dizalicu
Ploče za dizalicu mogu fabrički da se montiraju na šasiju.

Vučna sedla

Asortiman obuhvata ISO vučno sedlo sa L-profilima različite visine, što znatno povećava mogućnost izbora. Vučno sedlo spojeno prirubnicom je laka varijanta sedla jer ne zahteva nikakvu pričvrsnu ploču. Najmanja visina vučnog sedla iznad šasije je oko 150 mm. Integrisano podmazivanje i indikator priključene prikolice postoje kao opcije za određene varijante.


Kočnice

Volvo FE ima pneumatske kočnice sa ventilirajućim diskovima napred i nazad. Sistem za elektronsku kontrolu kočnica (EBS) sprečava blokiranje disk kočnica, obezbeđuje brže i bezbednije kočenje i doprinosi manjem habanju kočnica. Sistem sadrži funkcije kao što su ABS, blokada diferencijala i zajedničko kočiono dejstvo. Pri zajedničkom kočionom dejstvu sistem koristi razne kočnice na vozilu radi ravnomernijeg aktiviranja kočnica i manjeg habanja radnih kočnica i pneumatika. Prošireni EBS paket ima funkciju koja olakšava startovanje na nagibima. U ponudi su kočioni diskovi različitih veličina, što zavisi od vrste primene.


Maksimalni kočioni moment pri usporavanju
Maksimalni moment je 1490 Nm između 800 i 1900 o/min.

ESP (elektronski program stabilnosti)
ESP (ESP-BAS1) održava stabilnost po pravcu u teškim uslovima i sprečava prevrtanje.

Hidraulični retarder za AL306 menjače
Na menjaču se nalazi kompaktan, integrisan hidraulični retarder (varijante RET-HYDR i RET-TPT). Maksimalna snaga iznosi 400 kW. Maksimalni prenosni odnos u pretvaraču obrtnog momenta (TC418) iznosi 1,98:1.