Bezbednosni sistemi kamiona Volvo FH

Sistemi podrške vozaču. Stalna dodatna kontrola puta.

Volvo FH može da ima nekoliko najnovijih bezbednosnih sistema koji efikasno smanjuju opasnost od nesreće, kao što su:

  • Zatezna kočnica (novo)
  • Prilagodljiva regulacija stalne brzine kretanja i ACC kočnica (novo)
  • Podrška za kretanje u traci
  • Podrška vozaču u slučaju zamora
  • Podrška pri promeni trake
  • Stop svetlo pri naglom kočenju (novo)
  • Elektronski program stabilnosti

Zatezna kočnica

U određenim situacijama, kao što je skretanje ili vožnja po klizavoj nizbrdici, postoji opasnost da se prikolica zanese i udari u kamion. Zajednička kočnica je nova Volvo funkcija predviđena da to spreči. Impulsnim kočenjem prikolice koči se kombinacija vozila i smanjuje opasnost. Sistem može automatski da se aktivira u opasnim situacijama, pri brzinama do 50 km/h.  Zajednička kočnica sada može da se poruči i za kamione i za tegljače. 

Prilagodljiva regulacija stalne brzine kretanja i ACC kočnica.

Pratite ritam saobraćaja bez napora. Prilagodljiva regulacija stalne brzine kretanja (ACC) na bazi radara održava bezbedno rastojanje od vozila ispred sebe, regulacijom pedale gasa i svih raspoloživih kočnica. Ako postoji opasnost od sudara, kontrolne lampice se prikazuju na vetrobranu.

ACC kočnica ima dodatnu funkciju. Automatski vam pomaže da naglo kočite ako je sudar neizbežan, znatno smanjujući opasnost od teških povreda na taj način. 

Podrška za kretanje u traci.

Kada vozilo napusti traku, često dolazi do saobraćajnih nesreća. Po našem mišljenju – prečesto. Sistem podrške za kretanje u traci prati oznake na putu pomoću kamere i upozorava vas ako slučajno pređete preko njih. 

Podrška vozaču u slučaju zamora.

Podrška vozaču u slučaju zamora je inteligentan sistem koji prati vaše ponašanje u vožnji. Ako se razlikuje od normalnog i ukazuje na umor, sistem vas upozorava putem signala i poruke na displeju koji vam savetuju da se odmorite. 

Podrška pri promeni trake.

Mrtav ugao na suvozačevoj strani lako može da zakloni druge učesnike u saobraćaju. Sistem podrške pri promeni trake ima radar koji proverava tu oblast kada date signal za skretanje. Ako oblast nije čista, čuje se zvučno obaveštenje i treperi ikona pored retrovizora. 

Elektronski program stabilnosti.

Volvo elektronski program stabilnosti (ESP) efikasno smanjuje opasnost od proklizavanja i prevrtanja. Odmah se uključuje u opasnim situacijama, smanjujući snagu motora i kočeći kamion i prikolicu. Svaki točak kamiona koči pojedinačno. ESP sada može da se poruči kod većine specifikacija tegljača i kamiona. 

Stop svetlo pri naglom kočenju.

Ako naglo zakočite, stop svetla brzo trepere da bi upozorila vozila iza vas. Tako se lako izbegavaju sudari otpozadi koji mogu da budu smrtonosni i lančani.

Paket za aktivnu bezbednost


ACC, upozorenje o sudaru sa vozilom ispred i pomoćna funkcija pri iznenadnom kočenju
Podrška pri promeni trake
Podrška vozaču u slučaju zamora