Bolja kontrola tereta. Izdaleka.

Elektronski regulisano oslanjanje (ECS) olakšava vožnju i obezbeđuje transportovani teret.

ECS4 je najnovija verzija sa dodatnim mogućnostima, od kojih je najistaknutija Work Remote. Sada imate idealnu kontrolu, bez obzira na to da li sedite za volanom ili obilazite vozilo.


Nivoi za utovar i vožnju

Pet nivoa za utovar. Tri za vožnju. Svi nadohvat ruke.

ECS sistem sadrži četiri jastuka po osovini (dva za gurajuću), što obezbeđuje paralelno podizanje šasije. Lako podešavate željenu visinu. Sistem memoriše pet utovarnih visina, što je praktično kada dođete na poznato utovarno mesto. Takođe možete da odaberete jedan unapred podešeni ili jedan od dva prilagodljiva nivoa za vožnju kako biste postigli optimalan razmak od podloge ili aerodinamiku.


Ravnomerna raspodela tereta

Šasija uvek miruje. Kao i teret.

ECS stalno održava šasiju u horizontalnom položaju, bez obzira na raspodelu tereta. Sprečava bočno prevrtanje, zbog čega je kamion uvek izbalansiran. Work Remote takođe omogućava ručnu kompenzaciju bočnog naginjanja.


Indikator tereta

Indikator tereta. Tačan i pregledan.

Intuitivni meniji i displeji tačno vam prikazuju raspodelu tereta duž vozila. Težine i opterećenja jednostrukih ili dvostrukih osovina navode se posebno, pa lako možete da proverite da li su u okviru ograničenja – i kod kamiona i kod prikolice. Kalibrisanje je takođe lako. Možete fino da podešavate kamion i prikolicu kako bi merenja uvek bila precizna.

Work Remote

Ručno izbalansirajte kamion.
Prekinite napajanje. Kada u ruci imate Work Remote, možete ručno da regulišete vazdušno oslanjanje dok nesmetano obilazite kamion.

Prekontrolišite opremu.
Pokrenite i zaustavite motor i najviše četiri izvoda snage. Možete takođe da podesite brzinu motora i da je memorišete da biste je brzo koristili.

Uključite svetla.
Da li imate radna svetla, rotaciona svetla ili specijalna svetla koja je postavio isporučilac nadgradnje? Uključite ih ili isključite koristeći Work Remote.

Dodajte funkcije isporučioca nadgradnje.
U zavisnosti od nadgradnje, možete da kontrolišete nekoliko drugih funkcija. Sve su pristupačne putem menija i mogu da dele ikone sa dugmadima na instrument tabli.

Otključajte vrata.
Da, malo je veći od standardnog ključa, ali nema veze. Vrlo je korisno to što možete da zaključate i otključate vrata kabine bez spuštanja daljinskog.

Integrisane komande za utovarnu platformu.
Ne morate da nosite dva daljinska upravljača. Unapređeni Work Remote vam omogućava da lako podižete i spuštate utovarnu platformu.