Volvo FH series engine Euro 6

Maksimalno 750 KS uz ekonomičnu potrošnju.

Ekonomična potrošnja goriva. Veliki obrtni moment. Pouzdanost. To su karakteristike Volvo dizel motora. Asortiman obuhvata:

  • D13K, 13-litarski motor od 420 do 540 KS (Euro 6) 
  • D16K, 16-litarski motor od 550 do 750 KS (Euro 6)

Kriva obrtnog momenta motora kamiona Volvo FH

Obrtni moment Volvo motora. Osećate ga pod pedalom.

Izuzetan obrtni moment na malim brojevima obrtaja. Izuzetno širok opseg maksimalnog obrtnog momenta. Maksimalan obrtni moment i maksimalna snaga. Liderska pozicija firme Volvo u tehnologiji dizel motora jasna je čim počnete da upoređujete krive motora. Iskusićete brzo ubrzavanje, izuzetnu vučnu snagu, lako rukovanje na malim brzinama i, da ne zaboravimo, ekonomičnu i prijatnu vožnju pri kretanju stalnom brzinom.

 

Ekonomična potrošnja motora

Projektovana ekonomičnost.

Vertikalne, centralno postavljene jedinične pumpe za ubrizgavanje. Optimalna geometrija komora za sagorevanje. Brzo i precizno ubrizgavanje koje reguliše EMS. Veliki odnos pedale gasa i punjenja. Mogli bismo i dalje da objašnjavamo zašto je teško nadmašiti Volvo motore po pitanju ekonomičnosti. Bićete na dobitku. Kao i životna sredina.

 

Volvo motorna kočnica, VEB+

VEB+. Snaga kočenja do 639 KS.

Minimalno habanje pedale kočnice. Patentirana Volvo motorna kočnica ima impresivnu maksimalnu snagu od 375 kW (510 KS) na D13 motoru, odnosno 470 kW (639 KS) na D16 motoru, zato što ima jedinstvenu konstrukciju bregaste osovine sa četiri klackalice ventila. Pošto je integrisana sa I-Shift menjačem i regulacijom stalne brzine kretanja, omogućava vam da održite veliku prosečnu brzinu bez ugrožavanja bezbednosti ili ekonomičnosti.
Od 420 do 750 KS. Odaberite svoj.

Asortiman motora za Volvo FH ima osam različitih
varijanti snage: četiri 13-litarskih (D13) i tri 16-litarskih (D16).
Budite sigurni da uvek postoji ona koja odgovara vašim
transportnim zadacima. Pogledajte kompletne specifikacije svih motora


  Tip Maksimalna snaga (KS) Maksimalna snaga (kW) Maksimalni obrtni moment (Nm)
D13K420 420 309 2100
D13K460 460 338 2300
D13K500 500 368 2500
D13K540 540 397 2600
D16K550 550 405 2800
  D16K550 550 405 2900 
  D16K650 650 479  3150 
  D16K750 750 552  3550 

Naše rešenje za Euro 6.

Emisija NOₓ manja za 80%, a čvrstih čestica za 50%. Evo kako smo uspeli da ispunimo zahteve Euro 6 standarda ne ugrožavajući performanse motora.

Motor
Nove komponente motora imaju jedan glavni zadatak: da fino i postepeno poboljšaju protok gasova kroz motor i obezbede da izduvni gasovi dođu u sistem za naknadnu obradu na optimalnoj temperaturi. Bez ugrožavanja ekonomične potrošnje goriva ili performansi motora.

7. brizgaljka
Specijalna brizgaljka za dizel gorivo toplotno reguliše DOC i obezbeđuje efikasnost DPF-a i ispravnu funkciju SCR-a.

Oksidacioni katalizator za dizel gorivo (DOC)
DOC proizvodi azot-dioksid neophodan za efikasno sagorevanje čvrstih čestica u DPF filteru. U hladnim uslovima, obezbeđuje i toplotu za regeneraciju.

Filter za čvrste čestice u dizel gorivu (DPF)
Filter sakuplja čvrste čestice (PM) i skladišti ih sve dok ne sagore tokom regeneracije. Regeneracija se obavlja automatski i vozač ne mora da preduzima nikakve radnje.

Selective Catalytic Reduction (SCR)
U zoni mešanja izduvni gasovi se prskaju AdBlue tečnošću. U katalizatoru se azotni oksidi (NOₓ) efikasno pretvaraju u bezopasni azotni gas i vodu.

Katalizator neobrađenog amonijaka (ASC)
Poslednja komponenta ispred izduvne cevi u kojoj se uklanja preostali amonijak (NH3).