Specifikacije pogonske grupe za Volvo FH

Na ovoj stranici nalaze se sledeće informacije:

  • Motori
  • I-Shift
  • Softverski paketi za I-Shift
  • I-Shift sa dvostrukim kvačilom 
  • Ručni menjači  
  • Pogonske osovine
  • Prenosni odnosi pogonskih osovina
  • Kombinacije pogonske grupe
  • Izvodi snage

Preuzmite kompletne specifikacije pogonske grupe kao PDF 2.4 MB 

Motori

  D13K  D16K 
Standard o emisiji  Euro 6  Euro 6
Br. cilindara  6
Radna zapremina  12,8 dm³  16,1 dm³ 
Hod klipa  158 mm  165 mm 
Prečnik cilindra  131 mm  144 mm
Stepen kompresije  17.0:1  16.0:1 
Ekonomična oblast broja obrtaja  900-1400 o/min  1000–1300 o/min
(D16K750 950–1400 o/min)
Snaga motorne kočnice  200 kW (2300 o/min) 230 kW (2200 o/min)
Efekat – VEB+  375 kW (2300 o/min) 470 kW (2200 o/min)
VEB+  standardna opcija 
Filter ulja  2 punoprotočna, 1 zaobilazni   2 punoprotočna, 1 zaobilazni 
Zapremina ulja, uključujući filter  33 l  42 l 
Rashladni sistem, ukupna zapremina  38 l  48 l 
 


Izvod snage na motoru
  Izlazni obrtni moment  Prenosni odnos 
EPTT650  650 Nm*  1.26:1
EPTT1000  1000 Nm*  1.26:1
* Izlazni obrtni moment i u vožnji i u mirovanju.
  D13K460 – preduslovi za gorivo
Gorivo bez sumpora (EN590, max 10 ppm sumpora). 
 

D13K – snaga/obrtni moment
 
Krive motora D13C i D13K

Neto izlazna snaga prema standardu EC 582/2011


D13K420 (309 kW)   
Maksimalna snaga na 1400–1800 o/min  420 KS 
Maksimalni obrtni moment na 860–1400 o/min  2100 Nm 
     
D13K460 (338 kW) 
Maksimalna snaga na 1400–1800 o/min  460 KS 
Maksimalni obrtni moment na 900–1400 o/min  2300 Nm  
     
D13K500 (368 kW)   
Maksimalna snaga na 1400–1800 o/min  500 KS 
Maksimalni obrtni moment na 1000–1400 o/min  2500 Nm 
   
D13K540 (397 kW)   
Maksimalna snaga na 1450–1800 o/min  540 KS 
Maksimalni obrtni moment na 1000–1450 o/min  2600 Nm 


D16K – snaga/obrtni moment
Krive motora D16G

Neto izlazna snaga prema standardu EC 582/2011

D16K550 (405 kW)   
Maksimalna snaga na 1350–1900 o/min  550 KS 
Maksimalni obrtni moment na 900–1350 o/min  2800 Nm 
   
D16K550 (405 kW)   
Maksimalna snaga na 1350–1900 o/min  550 KS 
Maksimalni obrtni moment na 900–1350 o/min  2900 Nm 
   
D16K650 (479 kW)   
Maksimalna snaga na 1450–1900 o/min  650 KS 
Maksimalni obrtni moment na 950–1450 o/min  3150 Nm 
   
D16K750 (552 kW)   
Maksimalna snaga na 1600–1800 o/min  750 KS 
Maksimalni obrtni moment na 950–1400 o/min  3550 Nm 


I-Shift

Dvanaestobrzinski menjač sa udvostručavanjem broja stepeni prenosa i promenom opsega pomoću automatizovanog sistema za promenu stepena prenosa. Na I-Shift mogu da se montiraju kompaktni retarder, izvod snage, pumpa servo upravljača za vanredne situacije i hladnjak za ulje.

Tip  Najviši stepen prenosa  Obrtni moment motora (Nm) Ukupna težina vučnog voza (tone)
AT2412D/E  Direktan  2400  44 
AT2612D/E Direktan  2600  60 
ATO2612D/E  Štedni  2600  60 
AT2812D /E Direktan  2800  44/52 
ATO3112D  Štedni  3150  60
ATO3512D  Štedni  3550  60 

Softverski paketi za I-Shift

Basic (TP-BAS)
Postoji kao standard kod I-Shift menjača i omogućava mu osnovne funkcije.

Distribution & Construction (TP-DICON)
Prilagođava menjač distributivnim i građevinskim operacijama. Obuhvata funkcije koje vozaču olakšavaju pokretanje kamiona i njegovo manevrisanje u uskim četvrtima.

Long Haul & Fuel Economy (TP-FUEC)
Sadrži inteligentne funkcije koje umanjuju potrošnju goriva. Ovaj programski paket je posebno pogodan za dugolinijske transporte.
Long Haul & Fuel Economy with I-See (TP-FUEC3)
Paket „Long Haul & Fuel Economy“ sa dodatkom funkcija I-See i I-Cruise, u cilju još veće uštede goriva.

Heavy Duty Transport (TP-HD)
Optimizira I-Shift za vučne vozove velike težine (>85 tona).

Heavy Duty Transport with I-See (TP-HD3)
Paket „Heavy Duty Transport“ sa dodatkom funkcija I-See i I-Cruise, u cilju još veće uštede goriva.

Softverski paketi za I-Shift

Funkcije TP-BAS* TP-DICON TP-FUEC* TP-FUEC3 TP-HD** TP-HD3** 
Osnovna strategija pri promeni stepena prenosa
Promena stepena prenosa zbog performansi
Osnovno podešavanje izbora stepena prenosa
Monitor temperature ulja u menjaču
Poboljšana strategija promene stepena prenosa
Kontrola kretanja malom brzinom
I-Roll
Inteligentna regulacija stalne brzine kretanja
I-See, uključujući I-Cruise
Regulacija vučnog voza velike težine
   
Dodatne opcije  
Poboljšane funkcije izvoda snage
Poboljšano podešavanje izbora stepena prenosa, uključujući funkciju „kickdown“
Poboljšane performanse – loši putevi ● 

* Postoji za I-Shift sa dvostrukim kvačilom
** Postoji samo za AT2612E

I-Shift sa dvostrukim kvačilom

Dvanaestostepeni menjač sa dvostrukim kvačilom i promenom opsega pomoću automatskog sistema za promenu stepena prenosa. Dvostruko kvačilo omogućava brzu, neprimetnu i laku promenu stepena prenosa bez prekida toka snage. Na I-Shift sa dvostrukim kvačilom mogu da se montiraju kompaktni retarder, izvod snage i pumpa servo upravljača za vanredne situacije. Hladnjak za ulje je standardna oprema.

Tip Najviši stepen prenosa  Obrtni moment motora (Nm) Ukupna težina vučnog voza (tone)
SPO2812 Štedni 2800 60

Ručni menjači

Četrnaestobrzinski ručni menjač sa udvostručavanjem broja stepeni prenosa i promenom opsega: dva sporohodna stepena prenosa i dvanaest sinhronizovanih stepeni prenosa za hod unapred, kao i četiri stepena prenosa za hod unazad. Patentirani sinhronizovani menjač sa servo funkcijom omogućava male sile pri promeni stepena prenosa. Na menjače se mogu ugraditi kompaktni retarder, izvod snage, pumpa servo upravljača za vanredne situacije i hladnjak za ulje.

Tip Najviši stepen prenosa Obrtni moment motora (Nm) Ukupna težina vučnog voza (tone)
VT2214B Direktan 2200 100
VTO2214B Štedni 2200 100
VT2514B Direktan 2500 100
VTO2514B Štedni 2500 100
VT2814B Direktan 2800 100
VTO2814B Štedni 2800 100

 

Pogonske osovine

  Osovina Zupčanik Maksimalni obrtni moment (Nm) Maksimalno opterećenje 1, 2 ili 3 osovine (tone) Ukupna težina vučnog voza (tone)
Jednostruka redukcija        
RSS1344C/D Jednostruka Hipoidni 2600 13 44
RSS1356 Jednostruka Hipoidni 2400/2800 13 56/44
RSS1360 Jednostruka Hipoidni 3550 13 60
RTS2370A Tandem Hipoidni 3550 23 70
 
Redukcija u glavčinama
RSH1370F Jednostruka Konusno spiralni 3550 13 70
RTH2610F Tandem Konusno spiralni 3550 26 100
RTH3210F Tandem Konusno spiralni 3550 32 100
RTH3312 Tandem Konusno spiralni 3550 33 120
 

Prenosni odnosi pogonskih osovina

RSS1344C/D RSS1356 RSS1360 RTS2370A RSH1370F RTH2610F RTH3210F RTH3312
2.31:1* 2.50:1 2.47:1 2.43:1 3.46:1 3.33:1 3.33:1 3.61:1
2.47:1* 2.79:1 2.64:1 2.57:1 3.61:1 3.46:1 3.46:1 3.76:1
2.64:1 3.10:1 2.85:1 2.83:1 3.76:1 3.61:1 3.61:1 4.12:1
2.85:1 3.44:1 3.08:1 3.09:1 4.12:1 3.76:1 3.76:1 4.55:1
3.08:1 3.67:1 3.40:1 3.40:1 4.55:1 3.97:1 3.97:1 5.41:1
3.36:1 3.67:1 3.78:1 5.41:1 4.12:1 4.12:1 7.21:1
3.70:1 4.11:1 4.13:1 4.55:1 4.55:1
4.50:1 5.41:1 5.41:1
5.14:1 7.21:1
5.67:1
6.17:1
 

Kombinacije pogonske grupe

  D13K420 D13K460 D13K500 D13K540 D16K550* D16K550** D16K650 D16K750
Ručni menjač
VT2214B
VTO2214B
VT2514B
VTO2514B
VT2814B
VTO2814B
 
I-Shift
AT2412E
AT2612E
ATO2612E
AT2812E
ATO3112E
ATO3512E
                   
   I-Shift Dual Clutch    ●  ●  ●        
   SP02812                
 
Osovine sa jednostrukom redukcijom
RSS1344C/D
RSS1356
RSS1360
RTS2370A
 
Osovine sa redukcijom u glavčinama
RSH1370F
RTH2610F
RTH3210F
RTH3312
 
*(2800 Nm)
**(2900 Nm)

Izvodi snage

Za pogon svih tipova opreme za nadgradnju postoji veliki asortiman izvoda snage koji ne zavise ili zavise od kvačila.

Izvodi snage nezavisni od kvačila
PTER-DIN: Zadnji izvod snage na motoru za direktan pogon hidraulične pumpe.
PTER1400: Zadnji izvod snage na motoru sa prirubnicom za priključivanje hidraulične pumpe.
PTER-100: Zadnji izvod snage na motoru sa prirubnicom za priključivanje hidraulične pumpe.

Izvodi snage zavisni od kvačila
PTR-F: Priključak za prirubnicu, mali ili veliki broj obrtaja.
PTR-FL/FH: Priključak za prirubnicu, mali ili veliki broj obrtaja.
PTR-D/PTR-DM/PTR-DH: Mali/srednji/veliki broj obrtaja, DIN priključak za direktno priključivanje hidraulične pumpe.
PTRD-F: Veliki broj obrtaja, priključak za prirubnicu za direktno postavljeno kardansko vratilo.
PTRD-D: Veliki broj obrtaja sa dvostrukim pogonom. DIN priključak sa prednje i zadnje strane za direktno priključivanje hidrauličnih pumpi.
PTRD-D1: Veliki broj obrtaja sa dvostrukim pogonom. Priključak za prirubnicu sa zadnje strane i DIN priključak sa prednje.
PTRD-D2: Veliki broj obrtaja sa dvostrukim pogonom sa zadnje strane i jednostrukim pogonom sa prednje strane. Dva priključka za prirubnicu sa zadnje strane i jedan DIN priključak sa prednje.