„Kao da imate virtuelnog tehničara u kamionu.“

Volvo FH omogućava povećanje radne efikasnosti kao nikada pre. Tehnologija u kamionu omogućava radionici da kontroliše najbitnije delove tokom putovanja. Znači da održavanje može da se planira prema stvarnim potrebama.

Ovu revolucionarnu funkciju omogućava telematski mrežni prolaz, komunikaciona jedinica u kamionu Volvo FH koja stalno blagovremeno obaveštava kamion, vozača i transportera o raznim situacijama. Da bi se održavanje zasnivalo na realnim potrebama, ona šalje izveštaj radionici kako bi tehničar mogao da proveri status bitnih delova kao što su disk-pločice, kvačilo, akumulator i sušač vazduha.

„Ako su oni u boljem stanju od očekivanog, radionica može da podesi plan servisiranja kako bi se vozilo servisiralo onda kada je stvarno potrebno“, kaže Kristijan Gustavson, rukovodilac za servisne usluge firme Volvo Trucks.
 


Volvo Zlatni servisni ugovor

Zlatna usluga

Ovaj deo Volvo Zlatnog servisnog ugovora omogućava kupcima da brigu o planu servisiranja prepuste radionici. Tehničar vodi računa o kilometraži kamiona, brzini habanja delova i odgovarajućoj korekciji plana servisiranja – i poziva vozača da servisira kamion kada za to dođe vreme.

„Mogućnost daljinske kontrole habanja proređuje vaše posete radionici – i vi servisirate vozilo pre nego što bude prekasno“, kaže Kristijan Gustavson.


Jedinstveno održavanje kamiona

Činjenica da na kamionu ima toliko stvari koje moraju da se servisiraju znači da će pristup na osnovu realnih potreba biti vrlo važan za radnu efikasnost i rentabilnost transportera. „Transporter može efikasnije da iskoristi kamion – i preveze više tona po kilometru“, kaže Kristijan Gustavson.

U slučaju kvara, komunikacioni uređaj u kamionu i dugme VAS On Call omogućavaju firmi Volvo da pošalje odgovarajuće tehničke resurse da bi kamion ponovo krenuo na put. „Ne vredi poricati – kvarovi se ne mogu u potpunosti izbeći. Ono što mi možemo da uradimo je da što lakše pružimo pomoć kada zatreba“, kaže Kristijan Gustavson.

Pritisnite dugme za pomoć

Kada vozač pritisne dugme, telefonski poziv se automatski prihvata i podaci se prosleđuju službi za pozive (u određenim državama). Operater vidi lokaciju vozila i njegove dijagnostičke kodove grešaka. Vozač mora samo da potvrdi šta se desilo.

„Odmah imamo jasniju situaciju pa možemo da pošaljemo odgovarajuću službu do vozila i da vas smirimo jer vam stiže pomoć“, rezimira Kristijan Gustavson. „Kao da imate virtuelnog tehničara u kamionu.“

10
Radna efikasnost