Manja težina Volvo FM kamiona
Šampion u mršavljenju

Tokom poslednje decenije mnogi su kamioni dobili na težini. Danas mnogi tegljači dostižu prag kada njihova ukupna težina prekorači 18 tona. Ovo je tačka gde jedan dodatni kilogram na tegljaču oduzima tri kilograma korisnog tereta zbog ravnoteže.

Zahvaljujući programu firme Volvo za optimizaciju težine, standardni tegljač 4×2 FM izgubio je na težini i dobro izgleda. Što je još važnije, nisu pravljeni nikakvi kompromisi po pitanju gubitka težine jer je program prilagođen primeni svakog kamiona.

Svi pričaju o povećanju težine

„Smanjivanje težine ima veze i sa smanjivanjem potrošnje goriva, ali se, kako se tegljač približava ovom pragu, najveće posledice osećaju kod korisnog tereta“, započinje priču Jonas Odermalm, menadžer ovog segmenta. Sve je to uzeto u obzir kada je pokrenut ovaj program za smanjenje težine. „Jedan od ciljeva je bio da kompenzujemo celokupno povećanje težine zbog usklađivanja sa Euro 6 standardom, ali je ispalo bolje nego što smo očekivali: dok drugi pričaju o povećanju težine, mi smo izgubili 75 kilograma.“

Svi pričaju o povećanju težine,
a mi smo izgubili 75 kilograma

Kako smo uspeli da smanjimo težinu?

„Uspeli smo da smanjimo težinu na raznim mestima: na primer, na prednjem osloncu motora, samom okviru, jednom ili dva poprečna nosača i zadnjem osloncu kabine. To su mala poboljšanja – par kilograma ovde, par kilograma onde. Pojedinačno ne znače mnogo, ali predstavljaju značajno smanjenje kada ih posmatrate zajedno.“

Jonas Odermalm nastavlja da objašnjava kako je to bilo moguće. Dva posmatrana aspekta su bolji proizvodni procesi i bolja kontrola kvaliteta materijala na pojedinačnim komponentama. Na primer, kod novih zglobova sa integrisanim upravljačkim polugama.

U znanju je moć

„Pre svega, primenili smo svoje znanje o tržišnim segmentima. Ako tačno znamo kako se svaki kamion vozi, možemo da optimizujemo konstrukcione kriterijume za određenu primenu.“ Dok je stajao pred tablom, Jonas Odermalm je, izgleda, nacrtao mrežu koja uključuje sve kamionske primene. Ali, jednostavno govoreći, „nema smisla koristiti terenske osovinske konfiguracije za kamion napravljen za glatke asfaltirane puteve“.

Krister Pešon, menadžer odeljenja za dugolinijski transport, progovara sa druge strane stola: „Kada možete da proračunate tačne napone i naprezanja u svakoj tački, standardno rešenje postaje besmisleno. To samo većinu kamiona nepotrebno čini težim. A vi znate naš stav o bezbednosti – mi nikada ne rizikujemo.“

Ko ovo treba da pročita?

Prema istraživanju firme Volvo, svaki četvrti kupac je osetljiv na težinu. Drugim rečima: mora pažljivo da planira da ne bi prekoračio maksimalnu korisnu nosivost (i zbog toga platio kaznu). Naravno, svako ko vozi opasan teret, npr. gorivo, mora posebno da pazi na korisnu nosivost.

Krister Pešon

Kako je 75 kilograma postalo 225

Ako se vratimo na efekat ravnoteže između prikolice i tegljača kada se ukupna težina vozila približava vrednosti od 18 tona, smanjenjem težine novog Volvo FM kamiona triput se povećava potencijalna korisna nosivost. U nekim slučajevima, korisna nosivost novog Volvo FM kamiona veća je za 225 kilograma.

„Što se tiče nekih drugih kamiona čija će se težina verovatno povećati za oko 150 kilograma pri usklađivanju sa Euro 6 standardom, neki njihovi vlasnici možda neće biti srećni što gube skoro pola tone korisne nosivosti.“ Dok se Jonas Odermalm čudi sopstvenim rečima, Krister Pešon shvata suštinu: „To baca novo svetlo na vožnju kamiona u kome se nalazi 75 kilograma nepotrebne opreme.“

7
Manja težina