Vyhlásenie o súboroch cookie

1. Vyhlásenie o súboroch cookie

1.1. O súboroch cookie
Webové stránky využívajú inteligentné a užitočné metódy s cieľom urobiť stránku pre každého návštevníka čo najzaujímavejšou a zjednodušiť jej používanie. Súčasťou jednej z najznámejších metód sú súbory cookie. Môžu ich využívať majitelia webových stránok alebo tretie osoby, ktoré komunikujú prostredníctvom vami navštívenej webovej stránky, napríklad inzerenti.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré webové stránky ukladajú na počítačoch používateľov. Informácie, ktoré sa nachádzajú v súboroch cookie, sa dajú využiť aj na sledovanie ďalších vami navštívených webových stránok, ktoré používajú rovnaký súbor cookie.

Súbory cookie sa klasifikujú podľa dĺžky trvania a podľa toho, kto ich nastavil.

Považujeme za dôležité, aby ste vedeli o súboroch cookie, ktoré používa naša webová stránka, a o tom, na aký účel sa používajú. Účel je trojaký: chceme zabezpečiť vaše súkromie, používateľskú prívetivosť a financovanie našej webovej stránky najlepšie, ako vieme. Nasledujúce vysvetlenie poskytuje ďalšie informácie o súboroch cookie, ktoré sa používajú na našej webovej stránke, a o tom, aký je ich účel.

2. Ako používa spoločnosť Volvo Group a/alebo jej podniky a značky súbory cookie
Spoločnosť Volvo Group používa súbory cookie na zber štatistických údajov o návštevníkoch a na uloženie informácií o vašich preferenciách počas návštevy webových stránok. Cieľom používania súborov cookie je zlepšiť váš zážitok z navštívenia stránky.

3. Súbory cookie a ich fungovanie
Rôzne typy súborov cookie sa využívajú na rôzne účely.
Ďalej v texte nájdete zoznam najbežnejších typov súborov cookie a na čo sa využívajú.

3.1. Súbory cookie relácie
Súbor cookie relácie je dočasne uložený v pamäti vášho počítača počas surfovania po stránke, napríklad s cieľom zapamätať si, aký jazyk ste si zvolili. Súbory cookie relácie nie sú uložené vo vašom počítači dlhodobo. Vymažú sa vždy, keď vypnete webový prehliadač.

3.2. Trvalé alebo sledovacie súbory cookie
Trvalý súbor cookie je vo vašom počítači uložený dlhodobo. Tento druh súboru cookie má obmedzenú dobu platnosti. Trvalé súbory cookie pomáhajú webovým stránkam pamätať si vaše informácie a nastavenia, keď ich neskôr opäť navštívite. Vďaka tomu je prístup rýchlejší a pohodlnejší, keďže sa napríklad nemusíte znovu prihlasovať.

Keď vyprší platnosť súboru cookie, automaticky sa vymaže pri vašej nasledujúcej návšteve stránky, ktorá ho vytvorila.

3.3. Primárne súbory cookie
Tieto súbory cookie sú nastavené samotnou webovou stránkou (rovnakou doménou, ako je v paneli s adresou prehliadača) a iba ona ich môže čítať. Tieto súbory cookie sa bežne využívajú na ukladanie informácií, ako sú vaše preferencie, pre prípad, keď stránku znovu navštívite.

3.4. Súbory cookie tretích strán
Tieto súbory cookie sú nastavené inými doménami, ako je tá v paneli s adresou prehliadača, teda organizáciou, ktorá nie je majiteľom tejto webovej stránky.

Súbory cookie, ktoré sa napríklad využívajú na zhromažďovanie informácií na reklamné účely a prispôsobený obsah, ako aj pre webové štatistiky, môžu byť súbormi cookie tretích strán.

Keďže súbory cookie tretích strán umožňujú vytvoriť komplexnejšie prieskumy návykov pri surfovaní, považujú sa za citlivejšie z hľadiska integrity. Väčšina webových prehliadačov preto umožňuje prispôsobiť si nastavenia tak, aby ste nepovoľovali súbory cookie tretích strán.

3.5. Súbory flash cookie

Súbory flash cookie (miestne zdieľané objekty) sú údaje, ktoré môžu vo vašom počítači ukladať webové stránky využívajúce program Adobe Flash.

Súbory flash cookie sú novým spôsobom sledovania vášho pohybu po internete a ukladajú o vás oveľa väčšie množstvo informácií než bežné súbory cookie. Hlavnou nevýhodou súborov flash cookie je, že ich nedokážete nájsť vo vašom prehliadači. Nezobrazujú sa v zozname súborov cookie, ktoré si môžete prezrieť pri preskúmaní súborov cookie, ktoré sú aktuálne uložené vo vašom webovom prehliadači. Bežné súbory cookie HTTP nedokážu uložiť viac než 4 kilobajty dát, pričom súbory flash cookie dokážu uložiť až 100 kilobajtov.

Súbory flash cookie sú technicky podobné súborom cookie. Takmer všetky webové prehliadače majú prehrávač Flash player, ktorý sa používa na zobrazovanie Flash prezentácií. Jednou z najznámejších Flash prezentácií je prehrávač videí na stránke YouTube. (Súbory flash cookies sa nespájajú len so stránkou YouTube, ale platia pre všetky stránky, ktoré ich využívajú.)

Súbory flash cookie nemajú časové obmedzenie. Zostanú uložené vo vašom počítači, kým nebudú vymazané.

3.5.1 Na čo používame súbory flash cookie
Spoločnosť Volvo Group používa súbory flash cookie na zhromažďovanie štatistických údajov a nastavenie zvukových preferencií.

3.5.2 Ako zablokovať súbory flash cookie
Nie je možné zablokovať ani spravovať súbory flash cookie v prehliadači rovnakým spôsobom, pretože sú uložené inde, na paneli globálnych nastavení ukladania (Global Storage Settings) v online ponuke správy nastavení stránky spoločnosti Adobe.

Prístup k správe nastavení je možný zo stránky spoločnosti Adobe, ale spúšťa sa lokálne na vašom počítači. Nastavenia ukladania stránky zobrazia všetky súbory flash cookie, ktoré sú aktuálne uložené vo vašom počítači. Môžete vymazať súbory flash cookie z jednotlivých stránok alebo všetky naraz. Okrem toho je možné zvýšiť alebo znížiť celkovú veľkosť informácií v kilobajtoch uloženú vo vašom počítači.

Ak v globálnych nastaveniach ukladania zablokujete možnosť „Umožniť obsahu flash tretích strán ukladať údaje vo vašom počítači“, nebudú sa ukladať žiadne súbory flash cookie.

Ak chcete zablokovať súbory flash cookie pre jednotlivé stránky, urobíte to v správe nastavení.

Ak zablokujete súbory flash cookie, nedokážeme zaručiť, že všetky funkcie našej webovej stránky budú fungovať bezchybne.

4. Zoznam súborov cookie nastavených spoločnosťou Volvo Group

Názov súboru cookie Účel Ukončenie platnosti
Omniture
s_var_1, s_var_2, s_var_3, s_var_4, s_var_5, s_var_6, s_var_7, s_var_8, s_var_9, s_var_10, s_var_11, s_var_12, s_var_18, s_sv_sid Tieto súbory cookie budú vymazané po skončení relácie. Obsahujú informácie o tom, kde sa stránka nachádza v rámci webových aktivít spoločnosti Volvo Trucks a koľkokrát bola navštívená. Používajú sa na vytváranie správ, ktoré pomáhajú spoločnosti Volvo Trucks zlepšiť webovú stránku. Po skončení relácie
s_vi Tento súbor cookie je trvalý a ukladá jedinečný identifikátor návštevníka. Trvalý
s_gnr Tento súbor cookie sa využíva s cieľom zistiť, koľko návštevníkov sa vracia. Po 30 dňoch
s_sq Tento súbor cookie je nastavený a prečítaný kódom JavaScript, keď je aktivovaná funkcia ClickMap. Obsahuje informácie o predchádzajúcom odkaze, na ktorý používateľ klikol. Po návšteve
s_cc Tento súbor cookie je nastavený a prečítaný kódom JavaScript na zistenie
či sú aktivované súbory cookie (nastavené na hodnotu „True“).
Vymaže sa po zatvorení prehliadača
Google Analytics
__utmb Na niektorých našich webových stránkach používame službu Google Analytics na zhromažďovanie štatistických údajov. Tento súbor cookie stanovuje reláciu návštevníka. Po návšteve
__utma Tento súbor cookie zaznamenáva jedinečných návštevníkov Dva roky po nastavení/aktualizácii
__utmz Tento súbor cookie sleduje zdroje a navigáciu aktivity. Šesť rokov po nastavení/aktualizácii
__utmv Tento súbor cookie zobrazuje vlastné premenné. Dva roky po nastavení/aktualizácii
ASP.NET_SessionId Keď sa používateľ pripojí do aplikácie ASP.NET, bude mu pridelený jedinečný identifikátor relácie. Po skončení relácie
ASPSESSIONIDQQBATBCR Keď sa používateľ pripojí do aplikácie ASP.NET, bude mu pridelený jedinečný identifikátor relácie. Po skončení relácie

5. Zoznam súborov cookie tretích strán

Názov súboru cookie Účel Ukončenie platnosti
__stid
__uset
__unam
ShareThis je nástroj, ktorý návštevníkom umožňuje zdieľať a odporúčať obsah stránky spoločnosti Volvo Trucks na sociálnych sieťach.
Sitester_Nth1695
Sitester_Referrer1695
Sitester_ActiveUserId1695
Sitester_DelayId1695
Sitester využívame na zobrazenie prieskumu návštevníkom, aby sme zistili viac informácií o tom, čo si myslia o našej webovej stránke.
UID
UIDR
Webové značky ScorecardResearch využívame na zhromažďovanie údajov, ako sú napríklad noví verzus opakovaní návštevníci, časová známka, URL a názov webovej stránky. Označovanie prostredníctvom ScorecardResearch sa nevyužíva na identifikáciu používateľa, ktorý navštívil stránku. Údaje zhromaždené prostredníctvom značiek ScorecardResearch sa okrem toho používajú len v súhrnnej podobe. Inak povedané, správy vytvorené z týchto údajov neinformujú o tom, že počítač č. 1 išiel zo stránky A na stránku B a potom na stránku C. Namiesto toho sú správy vždy založené na údajoch z množstva rôznych počítačov. To znamená, že správy obsahujú informácie ako „67 % celkovej internetovej populácie išlo na stránku A“ alebo „35 % jednotlivcov, ktorí navštívili stránku A, navštívilo aj stránku B“.

6. Správa súborov cookie

6.1. Ako zobraziť súbory cookie

Keďže súbory cookie sú obyčajnými textovými súbormi, dajú sa prezerať prostredníctvom väčšiny textových editorov a programov na spracovanie textu. Súbor cookie otvoríte tak, že naň kliknete. Ďalej v texte nájdete zoznam odkazov, ako zobraziť súbory cookie v jednotlivých prehliadačoch. Ak používate iný prehliadač, pozrite si špecifické informácie o súboroch cookie tohto prehliadača. Ak používate mobilný telefón, viac informácií nájdete v príslušnom manuáli.

Firefox
https://support.mozilla.org/sk-sk/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=sk&topic=14666&hlrm=en&ctx=topic&answer=95647

Internet Explorer 8 – 10
http://windows.microsoft.com/sk-sk/internet-explorer/delete-manage-cookies


6.2. Zablokovanie/aktivovanie alebo vymazanie súborov cookie
Prostredníctvom nastavení prehliadača môžete obmedziť alebo zablokovať súbory cookie.

Ak vôbec nechcete, aby webové stránky vo vašom počítači ukladali súbory cookie, môžete si nastavenia prehliadača prispôsobiť tak, že dostanete upozornenie vždy predtým, než sa súbor cookie uloží. Podobne môžete prispôsobiť nastavenia tak, aby prehliadač odmietal všetky súbory cookie alebo len súbory cookie tretích strán. Môžete tiež odstrániť každý súbor cookie, ktorý už bol uložený. Nastavenia je nutné prispôsobiť samostatne pre každý prehliadač a počítač, ktorý používate.

Ak súbory cookie nechcete, nemôžeme zaručiť bezchybné fungovanie našej webovej stránky. Niektoré funkcie na tejto stránke môžu byť znefunkčnené a niektoré webové stránky nebudete môcť zobraziť. Navyše ak odmietnete súbory cookie, neznamená to, že už neuvidíte žiadne reklamy. Reklamy akurát nebudú prispôsobené vašim záujmom a budú sa častejšie opakovať.

Každý prehliadač má vlastný spôsob prispôsobenia nastavení. V prípade potreby využite na prispôsobenie nastavení funkciu pomocníka prehliadača.

Viac informácií o zablokovaní súborov cookie na mobilnom telefóne nájdete v príslušnom manuáli.

Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete na webovej stránke http://www.aboutcookies.org/

7. Iné/nepredvídané súbory cookie
Vzhľadom na fungovanie internetu a webových stránok nie sme vždy informovaní o súboroch cookie, ktoré ukladajú tretie strany prostredníctvom našej webovej stránky. To platí predovšetkým v prípadoch, keď naša stránka obsahuje takzvané vložené prvky: texty, dokumenty, obrázky alebo krátke filmy, ktoré sú uložené u tretej strany, ale zobrazujú sa na našej webovej stránke, v jej rámci alebo prostredníctvom nej.
Ak preto zistíte, že sa na tejto stránke nachádzajú takéto súbory cookie, ktoré neboli spomenuté vyššie, dajte nám vedieť. Môžete tiež priamo kontaktovať príslušnú tretiu stranu a opýtať sa, aké súbory cookie ukladajú, za akým účelom, na akú dobu a ako je zabezpečené vaše súkromie.

8. Kontakt
Je možné, že toto vyhlásenie budeme musieť občas aktualizovať pre zmeny na našej webovej stránke alebo zmeny nariadení týkajúce sa súborov cookie. Máme právo meniť obsah tohto vyhlásenia a zoznam súborov cookie za všetkých okolností a bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálnu verziu nájdete na tejto webovej stránke.

Ak máte ďalšie otázky a/alebo poznámky, obráťte sa na <<odkaz na kontaktnú stránku>>

December 2012