Vstup do éry informačných technológií

90. roky 20 storočia zaznamenali zvýšený záujem o životné prostredie. Vyvíjali sa efektívnejšie kombinácie nákladných vozidiel a koncom desaťročia sa začala integrácia informačných technológií (Volvo Dynafleet 2.0), ktoré poskytujú autodopravcom a vodičom nástroje na zvýšenie efektivity a bezpečnosti každej jazdy.

Spoločnosť Volvo považovala za prirodzené pokračovať vo svojej dizajnérskej práci na nových vozidlách, ktoré by nasledovali rady F10/F12/F16. Bolo totiž potrebné vyvinúť úplne novú generáciu motorov, ktoré by nahradili 12-litrový motor. Začal teda vývoj úplne nového motora "D12". Prvýkrát boli v Európe pri výrobe ťažkého vznetového motora použité princípy, ktoré sa dovtedy uplatňovali najmä pri zdokonalených motoroch športových áut, vrátane vačkového hriadeľa v hlavách valcov a štyroch ventilov na valec.