Desaťročia dynamického pokroku

História nákladného vozidla je veľmi zaujímavá, najmä vďaka nárastu význam automobilovej nákladnej prepravy.

Keď spoločnosť Volvo koncom 20. rokov 20 storočia  vyrobila svoje prvé nákladné vozidlo, nákladné vozidlá boli považované len za doplnok povozov ťahaných koňmi, železnice a námornej prepravy.   V súčasnosti sa stali hlavným prostriedkom prepravy tovaru, ktorá je pre správne fungovanie modernej spoločnosti zásadná.

Na tejto stránke predstavujeme  históriu našich nákladných vozidiel    po desaťročiach. Dovolíme si poznamenať, že v mnohých ohľadoch ide aj o históriu vývoja moderných nákladných vozidiel vôbec.
Príjemnú zábavu!