Váš osobný pomocník pri jazde

Radi by sme vám predstavili adaptívny systém udržovanie rýchlosti ACC (Adaptive Cruise Control), jeden z našich najdokonalejších palubných systémov, ktorý bol navrhnutý s cieľom obmedziť stresové faktory a zvýšiť komfort vodiča s využitím novej inteligentnej elektroniky.

Súčasťou systému ACC sú senzory, ktoré zisťujú vzdialenosť vozidla pred vami. Rýchlosť vozidla je prispôsobená dopravnej situácii, a to znížením prívodu paliva a aktivovaním retardéra a motorovej brzdy. Ak retardér ani motorová brzda nie sú schopné vozidlo dostatočne spomaliť a zabrániť tak príliš rýchlemu priblíženiu sa vozidiel, systém vodiča upozorní a vodič spomalí sám. Redukuje sa tak riziko náhlych nehôd zapríčinených vodičom.

 

Systém zahŕňa funkciu Hill Start Aid (pomoc pri štartovaní do kopca), ktorá umožňuje vodičovi pri štarte do kopca udržať brzdný tlak, keď presúva nohu z brzdového pedála na plynový pedál. Zvyšuje sa tým nielen pohodlie, ale aj bezpečnosť.

Systém ACC našiel svoje uplatnenie najmä na dlhých jazdách po hlavných cestách a diaľniciach a odbúral  mnohé  stresové  faktory.  Je tiež prvým krokom vo vývoji toho, čo spoločnosť Volvo Trucks nazýva "Zachovávanie bezpečnej vzdialenosti". Na ďalších krokoch sa v súčasnosti pracuje.