S nami ste v bezpečí

Najlepšia nehoda je tá, ktorá sa nikdy nestane.

Preto kladieme veľký dôraz na to, aby každé nákladné vozidlo v čo najväčšej miere umožňovalo vodičovi predchádzať nehodám a vyvarovať sa potenciálnych nebezpečných situácií.

Zdravie vodiča nás zaujíma nielen v momente ohrozenia, ale každú minútu strávenú vo vozidle. Výskum ukázal, že zlyhanie vodiča je príčinou približne 90% všetkých dopravných nehôd. Dopravná situácia je príčinou 30% nehôd a asi 10% nehôd spôsobujú poruchy motorových vozidiel. V skutočnosti však k vzniku nehody prispievajú viaceré faktory.

Spoločnosť Volvo sa neustále zaoberá výskumom zameraným na prehlbovanie znalostí o každom jednom z nich. Chce tak zabezpečiť výrobu nákladných vozidiel, ktoré zaistia bezpečnosť vodiča. 

Ak chcete zistiť, aké vlastnosti nákladného vozidla boli navrhnuté špeciálne na predchádzanie nehodám, použite ponuku vpravo.