Maximálna ochrana

Nehody a kolízie sa stávajú, aj  keď sa im snažíme vyhnúť.

Vzhľadom k tejto skutočnosti je našou hlavnou prioritou obmedziť a minimalizovať možné zranenia tým, že vybavujeme naše nákladné vozidlá maximálnou ochranou vodiča a spolujazdca. Bezpečnosť sa týka aj všetkých ostatných Konštrukcia užívateľov diaľníc, náš program bezpečnosti je určený aj pre nich.

Pomocou ponuky umiestnenej vpravo môžete prechádzať radou vlastností nákladných vozidiel, ktoré sú navrhnuté špeciálne s cieľom obmedziť zranenia.