Výpočet stopy nákladného vozidla

S cieľom umožniť zákazníkom spoločnosti Volvo Trucks a ďalším záujemcom získať fakty a číselné údaje o tom, ako naše nákladné vozidlá ovplyvňujú životné prostredie, sme pripravili Environmentálne prehlásenie o produktoch. Je to aplikácia online obsahujúca informácie o materiáloch, spotrebe energie, emisiách atď. a umožňuje vypočítať vplyv výroby, používania a ukončenia prevádzky nákladného vozidla Volvo na životné prostredie – alebo celého cyklu životnosti.
Základ výpočtov
Ako základ výpočtov stopy sa používa zoznam rovnocenný materiálom použitých vo vozidle Volvo FH alebo ťahači Volvo FM 4x2. Do výpočtov je zahrnutá výroba materiálov od ťažby surovín po výrobu materiálov použitých v závodoch našich dodávateľov, ako aj v našich vlastných výrobných závodoch v Európe. Zahrnutá je aj preprava.