Alternatívne palivá

Neexistuje jeden jediný zdroj energie, ktorý by nahradil naftu. Namiesto toho sme svedkami rozvoja alternatívnych palív a pohonných systémov, ktoré sú vhodné na rôzne účely. Spoločnosť Volvo sa aktívne podieľa na tomto vývoji a rozhodla sa sústrediť hlavne na tie alternatívy, ktoré vyhovujú prísnym normám týkajúcim sa vysokej energetickej efektívnosti a nízkeho vplyvu na životné prostredie na celej ceste od surovín po spotrebu – táto perspektíva je známa ako životný cyklus.
Palivá budúcnosti
Spoločnosť Volvo Trucks je prvý výrobca nákladných vozidiel, ktorý vykonáva komplexné prevádzkové testy u zákazníkov so zahrnutím paliva Bio-DME.  A zároveň prvý výrobca, ktorý predstavil vznetový motor používajúci metán s prídavkom nafty na zapaľovanie.