Energetická efektívnosť

Vznetový motor je dnes absolútne prevládajúcim zdrojom energie v ťažkých komerčných vozidlách. Hlavným dôvodom používania tejto technológie pohonu je vynikajúca efektívnosť, ktorú zabezpečuje spaľovanie pri vysokom tlaku a vysokých teplotách.
Maximálna účinnosť moderných vznetových motorov – inými slovami, ako dobre premieňajú energetický obsah paliva na užitočnú prácu – je približne 45 % a existuje potenciál na ďalšie zlepšenie. Ak to porovnáme s nákladným vozidlom vykonávajúcim tú istú prepravnú úlohu v roku 1970, vidíme, že spotreba paliva sa znížila približne o 40 %. V spoločnosti Volvo Trucks však s tým nie sme spokojní a pracujeme na zlepšení účinnosti o 1 % ročne.