Zníženie úrovne hluku

Okrem vypúšťania látok, ktoré ovplyvňujú podnebie, a látok ovplyvňujúcich zdravie preprava má aj ďalšie vplyvy na životné prostredie, najzreteľnejší z nich je hluk.  Najmä v mestských oblastiach. Časť zaťaženia spôsobeného hlukom sa môže odstrániť plánovaním dopravy a rozvoja mesta. Pretože komerčná preprava je z mnohých dôvodov živou krvou ekonomiky, vyžadujú sa menej hlučné vozidlá.
Aké tiché môže byť nákladné vozidlo?
Hybridné nákladné vozidlo je aj veľmi tiché.

Je však dôležité uvedomiť si, že pri rýchlosti nad 50 km/h hluk vytvárajú skôr pneumatiky ako hnacia línia. To znamená, že pri efektívnom odstránení huku sa musí uvažovať s celým vozidlom vrátane ťahača, nadstavby, návesu a pneumatík.