Naše nákladné vozidlá a služby

Pri našej práci na vytvorení nákladných vozidiel a služieb, ktoré budú menej ovplyvňovať životné prostredie, sa sústavne snažíme zlepšiť produkty a zaviesť na trh nové technológie.

Časť tohto odhodlania je zjavná, keď sa pozriete na naše ciele zlepšiť palivovú hospodárnosť o 1 % ročne, byť v popredí vývoja hybridnej technológie pre ťažkú dopravu, aktívne pracovať na prechode na alternatívne palivá a priniesť riešenia na zvýšenie efektívnosti dopravy a zníženie emisií oxidu uhličitého.