Váš vlastný palivový poradca len za 20 EUR mesačne
– to je Úspora paliva

Mnoho prepravcov si uvedomuje význam úspory paliva v súvislosti so školením vodičov, ale nevedia tento trend udržať. Nepretržité šetrenie palivom mesiac po mesiaci vyžaduje neustálu spätnú väzbu a tréning. To si doteraz vyžadovalo obrovské investície. Úspora paliva je nová služba na základe predplatného, ktorá spája najnovšie zdroje s prístupom k palivovému poradcovi. To znamená, že prepravcovia si môžu dovoliť pravidelné palivové poradenstvo pre toľko vozidiel, koľko chcú – a udržať tak natrvalo palivovú hospodárnosť.

Úspora až 5 %

„Kombinácia systému Dynafleet a špecializovaného palivového poradcu Volvo je dokonalá.‟
„Umožňuje nám sústrediť naše úsilie tam, kde je potrebné na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Zistili sme, že keď sa tejto oblasti venuje aspoň jedna angažovaná osoba, poskytuje najlepšiu podporu vodičom a zabezpečuje najlepšie výsledky. Sme presvedčení, že vďaka službe Úspora paliva môžeme dosiahnuť značné ekonomické a environmentálne výhody.‟

Gitle Sande je generálny riaditeľ spoločnosti Magnus Nistad Transport v Nórsku – jedným z prvých zákazníkov, ktorý používajú službu Úspora paliva.

AKO TO FUNGUJE
Hneď ako vodiči pochopia potrebné metódy úspory paliva, kľúčom k dlhodobým úsporám je systematické sledovanie. V tejto chvíli prichádza na radu služba Úspora paliva s osobitnou analýzou vo forme správy pre každé vozidlo s predplatenou službou. Na zabezpečenie správneho fungovania musí prepravca zvoliť Majstra úspor: niekoho, kto môže preskúmať správy vygenerované službou Úspora paliva a poskytnúť príslušným vodičom spätnú väzbu. Ak prepravca narazí na akýkoľvek problém, môže sa obrátiť na odborníka spoločnosti Volvo, ktorý vypracoval príslušnú správu.

Služba Úspora paliva

ČO SA NACHÁDZA V BALÍKU?
Nová služba pozostáva z troch častí: Poradenstvo v oblasti paliva, Nástroje na manažment paliva a Pomoc pri manažmente paliva. Dynafleet palivo a životné prostredie je, samozrejme, prvoradou podmienkou pre zber údajov.

Každá kvapka sa počíta

PALIVOVÉ PORADENSTVO – ZÁKLAD UDRŽATEĽNÝCH ÚSPOR
Podstatou služby je nepretržitá analýza výkonov jednotlivých vodičov. Prostredníctvom sledovania techník jazdy, ako napríklad prispôsobenia rýchlosti, využitia motora a radenia rýchlostných stupňov alebo voľnobehu, sa dajú nastaviť normy a zaistiť pokrok. Každý mesiac sa vygeneruje elektronická správa s pokynmi pre každého vodiča ohľadom krokov, ktoré musí vykonať. Takýmto spôsobom si vodiči systematicky osvojujú a pestujú zručnosti v oblasti palivovej hospodárnosti, čím zabezpečujú úsporu prepravcu. V prípadoch, ktoré si vyžadujú naliehavú pozornosť, môže palivový poradca hocikedy odoslať výstražnú správu Majstrovi úspor.

Úspora paliva – analýza

Dostanete celkové prehľady vozového parku a skupinové prehľady, ako aj podrobnosti o výkone jednotlivých vodičov. Okrem určenia oblastí, v ktorých je potrebné zlepšenie, je váš poradca v oblasti paliva vždy pripravený odpovedať na otázky týkajúce sa úspory paliva.


NÁSTROJE A PODPORA PRE MAJSTRA ÚSPOR
Funkcia Nástroje na manažment paliva je prvou voľbou Majstra úspor, keď potrebuje pomoc a radu. Obsahuje návody, ako motivovať vodičov a pracovať s nimi, a ako vytýčiť a dosiahnuť ciele. Tiež ponúka podklady a nástroje, ktoré pomáhajú vizualizovať výsledky pre všetky zainteresované osoby. Keď výskum odhalí nové poznatky o úspore paliva, tiež sa zobrazia v tomto nástroji.

Ak Majster úspor potrebuje ďalšiu pomoc, služba Pomoc pri manažmente paliva poskytne podrobné informácie a odpovede na konkrétne otázky. V takomto prípade by bolo vhodné komunikovať s tým istým odborníkom spoločnosti Volvo, ktorý analyzoval hospodárnosť paliva a vypracoval radu.