Systém I-See šetrí palivo

Systém I-See je vybavený údajmi na zníženie spotreby

Od svojho prvého uvedenia sa systém I-See v oblasti úspory paliva posunul o ďalší skok vpred. Naďalej používa informácie o topografii vozovky na optimalizáciu palivovej hospodárnosti, ale cenné údaje teraz ukladá a zbiera vo vlastnej databáze typu cloud. Databáza systému I-See bude mať čoskoro všetky potrebné štatistiky pre nákladné vozidlo, keďže ju dopĺňa a rozvíja každé vozidlo so systémom I-See.

Úspora až 5 %

STRMÉ SVAHY A VYSOKÉ KOPCE
Systém I-See pomocou informácií o sklone vozovky čo najšetrnejšie riadi rýchlosť a prevodové stupne nákladného vozidla. Využíva kinetickú energiu a po aktivovaní ušetrí až 5 % paliva. Najväčšiu úsporu je možné dosiahnuť na miernych svahoch, ale so systémom I-See ušetríte palivo na rozličných sklonoch vozovky. Na bežnom kopci to prebieha v 6 rôznych fázach:

Začína sa to naberaním rýchlosti s cieľom vyšplhať čo najďalej na kopec na najvyššom prevodovom stupni. Blízko vrcholu sa systém snaží zabrániť podradeniu, pričom využíva kinetickú energiu na presun cez vrchol. Keď sa vozidlo dostane na vrchol, systém predvída jazdu dole kopcom a umožní vozidlu spomaliť. Následne spustí voľnobeh dole kopcom s prevodovkou v neutrále. Potom začne brzdiť motorom, aby znížil rýchlosť. Tesne pred úpätím kopca môže vozidlo opäť prejsť na voľnobeh so zaradeným neutrálom, aby nabralo rýchlosť pred ďalším stúpaním.

DATABÁZA
Systém I-See využíva technológiu GPRS/3G na prevzatie údajov potrebných na zdolanie najbližších kopcov na vašej ceste, aby malo vozidlo aktuálne informácie o vozovke. Ak sa vozidlo blíži ku kopcu, ktorý ešte nie je v databáze, systém nahrá a uloží potrebné údaje do svojej pracovnej pamäte. Informácie sa potom automaticky nahrajú do databázy systému I-See, aby ich mal ďalší používateľ k dispozícii. Takýmto spôsobom môže každé nákladné vozidlo dosiahnuť maximálnu úsporu paliva už od prvej úlohy v akejkoľvek oblasti.

Každá kvapka sa počíta

ULOŽÍ 3500 KOPCOV S NAJVYŠŠOU PRIORITOU
Aj bez aktívnej SIM karty dokáže systém I-See ušetriť palivo na rovnakej ceste pre všetky kopce uložené v jeho pracovnej pamäti. Keďže ukladá údaje o 3500 kopcoch s najvyššou prioritou na základe úspory paliva a frekvencie premávky, väčšina vozidiel s pravidelnými trasami bude môcť dosiahnuť maximálnu úsporu paliva hneď po prvom absolvovaní každej trasy.

KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE
Systém I-See dokáže optimalizovať palivovú hospodárnosť vďaka spolupráci s prevodovkou I-Shift a motorom. Komunikačná platforma vozidla – telematická brána – má na starosti odovzdávanie údajov o sklone vozovky medzi nákladným vozidlom a databázou systému I-See. Anders Eriksson, vývojár systému I-See v spoločnosti Volvo Trucks, vysvetľuje: „Keďže systém má načítané stúpania a klesania cesty pred vami, dokáže riadiť činnosť motora a prevodovky I-Shift tak, aby maximálne využil kinetickú energiu. Systém I-See týmto spôsobom kopíruje štýl jazdy dobrého vodiča. Ale ani najlepší vodič neudrží tento trend niekoľko hodín v kuse.‟

OTVORENÁ DATABÁZA
Systém I-See je dostupný pre hnacie línie Euro 5 a Euro 6. Všetky vozidlá vybavené systémom I-See budú mať rozšírenú funkčnosť databázy I-See, čo znamená, že zákazníci spoločnosti Volvo budú mať čoskoro prístup k nespočetným možnostiam úspory paliva. Alebo slovami Andersa Erikssona: „Hlavné cesty by mali byť zmapované do niekoľkých týždňov alebo dokonca dní po spustení. Takto môže každé nákladné vozidlo so systémom I-See už od začiatku šetriť palivo.‟