Our philosphy

Každá kvapka sa počíta

Percento sem, percento tam a hneď je z toho významná úspora. Za naším prístupom sa skrýva toto heslo. Neustále sa snažíme znižovať spotrebu paliva a hľadáme nové spôsoby, ako by naše nákladné vozidlá mohli jazdiť na menej paliva a mať menší dopad na životné prostredie. Vďaka tomuto praktickému prístupu sme sa stali vedúcou spoločnosťou na tomto poli. S naším 13-litrovým vznetovým motorom a najnovšou prevodovkou I-Shift sme zostrojili najúčinnejšiu hnaciu líniu v celom odvetví. Je to len začiatok.

Krok za krokom budujeme cestu úniku od tradičných palív. Každý rok znížime spotrebu paliva o jedno percento – nemusí sa to zdať veľa, je to však realistický a dlhodobý záväzok. Dostupné zdroje vkladáme do zlepšenia palivovej hospodárnosti našich nákladných vozidiel poháňaných vznetovým motorom a do vývoja alternatívnych palivových riešení.

Graph Každoročné zlepšenie palivovej hospodárnosti o 1 %.

every drop counts

Naša filozofia postupne začína prinášať svoje ovocie. Spoločnosti Volvo Truck sa za posledných 20 rokov podarilo znížiť spotrebu paliva a tvorbu emisií CO2 o 20 %. Na cestách sa v blízkej budúcnosti dočkáme hmatateľných dôkazov vývoja nákladných vozidiel na alternatívne palivá.

Navyše sa nám podarilo dokázať, že záujem o životné prostredie ide ruka v ruke so záujmami prepravných spoločností. Zoberme si náklady na palivo. Predstavujú jednu tretinu celkových nákladov. To znamená, že každé malé zníženie spotreby významne zlepší vaše finančné výsledky.

Ak nákladné vozidlo jazdí po cestách s čím ďalej tým menším dopadom na životné protredie, klesajú aj prevádzkové náklady. A ďalšia vec. Radikálnym znížením emisií oxidu uhličitého, oxidov dusíka a pevných častíc pochádzajúcich zo vznetových motorov sme získali obrovský náskok pred konkurenciou. Nielen pre spoločnosť Volvo, ale aj pre prepravné spoločnosti, ktoré využívajú naše nákladné vozidlá, a pre zákazníkov týchto prepravcov.

V priebehu nasledujúcich 10 rokov sme si dali za cieľ znížiť spotrebu paliva o ďalších 10 %. Často sa nám podarí urobiť mikroskopické zlepšenie účinnosti. Niekedy zase prezentujeme niečo úplne nové, ako napr. našu metánovo-dieselovú technológiu, prípadne DME. V tomto úsilí plánujeme napredovať dovtedy, kým sa nám podarí dosiahnuť zníženie úrovne emisií, nájdeme spôsob prepravy bez uhlíkových emisií a vytvorenie nezávislosti na fosílnych palivách.

Aj potom bude platiť, že každá kvapka sa počíta.