Volvo Trucks - Real Change

Zmena je súčaťou aktuálneho biznisu. Nie nákladné vozidlá. Nie náklad. Sú to naši ľudia, nápady a vylepšenia, ktoré menia veci. Posúvaním hraníc pre prepravu meníme aj možnosti pre ľudí.
V novom značkovom globálnom filme spoločnosti Volvo Trucks zistíte kto sme a prečo práve my riadime každodenný pokrok. Myslíme si, že je čas na skutočnú zmenu.
(Pozrite si film, aby ste získali pohľad dovnútra značky Volvo Trucks)