Volvo Group Slovakia, s.r.o.                                        ;                    Truck Center Topoľčany

PRÍJEM OPRÁV


 

 

Prijímací technik
PETER PATROVIČ

Volvo Group Slovakia, s.r.o.
Truck Center Topoľčany
M.Rázusa 42
955 01  Topoľčany
tel. 038/321 43 66
fax 038/321 43 67
mobil: 0911 73 85 78
e-mail: peter.patrovic@volvo.com

 
 

Prijímací technik
LEON LACYK

Volvo Group Slovakia, s.r.o.
Truck Center Topoľčany
M.Rázusa 42
955 01  Topoľčany
tel. 038/321 43 66
fax 038/321 43 67
mobil: 0911 73 85 79
e-mail: leon.lacyk@volvo.com