Volvo Group Slovakia, s.r.o.PREDAJ POPREDAJNÝCH SLUŽIEBJaroslav Kirner
Predajca popredajných služieb
JAROSLAV KIRNER

Volvo Group Slovakia, s.r.o.
Truck Center Žilina
SNP 797
013 24  Strečno
tel. 041/321 41 90
fax: 041/321 41 67
mobil: 0903 55 05 53
e-mail: jaroslav.kirner@volvo.com