Volvo Group Slovakia, s.r.o.
Truck Center Žilina

PRÍJEM OPRÁV


Prijímací technik
JOZEF ŠTENGL

Volvo Group Slovakia, s.r.o.
Truck Center Žilina
SNP 797
013 24  Strečno
tel. 041/321 41 66
fax 041/321 41 67
mobil: 0911 13 90 03
e-mail: jozef.stengl@volvo.com

 


Administrátor servisu
MÁRIA BEŇOVÁ

Volvo Group Slovakia, s.r.o.
Truck Center Žilina
SNP 797
013 24  Strečno
tel. 041/321 41 66
fax 041/321 41 67
e-mail: maria.benova@volvo.com