Stručný prehľad o Volvo Trucks

Volvo Trucks
Volvo Trucks je jedným z najväčších svetových výrobcov ťažkých nákladných vozidiel s ponukou komplexného dopravného riešenia pre zákazníkov vo viac ako 140 krajinách sveta. Kvalita a orientácia na zákazníka sú základnými prvkami fungovania spoločnosti.
Štruktúra výroby je založená na globálnom poňatí s výrobou v 16 krajinách. Hlavná časť výrobných kapacít sa nachádza vo Švédsku, Belgicku, Brazílii a USA. 
Volvo Trucks s rastúcou maloobchodnou a servisnou činnosťou sa zameriava na potreby zákazníka a je podporovaná globálnou servisnou sieťou, ktorá má viac ako 2 300 servisných stredísk. V decembri 2011 malo Volvo Trucks približne 19 100 zamestnancov po celom svete. 
Viac o Volvo Trucks (anglicky)

Produkty a služby
Volvo Trucks ponúka komplexný rad produktov od stredných až po ťažké nákladné vozidlá. Viac ako 95% vyrobených vozidiel sa nachádza v ťažkej váhovej kategórii nad 16 ton. Spoločnosť ponúka i širokú škálu služieb ako i komplexné dopravné riešenie zaisťujúce produktivitu vodiča, bezpečnosť a úsporu paliva. Medzi ďalšie služby patrí okrem iného financovanie, leasing, poistenie, IT riešenia a logistické operácie. 
Viac o produktoch Volvo (anglicky)


Dodávky v jednotlivých častiach sveta
Spoločnosť Volvo Trucks má celosvetový záber. 
Najviac sa predáva v Európe - cca 40 % z celkového predaja. 
Volvo Trucks zažíva veľmi silný dopyt po nákladných vozidlách na trhoch akými sú napríklad Afrika, Blízky východ, Severná Amerika či Južná Amerika. Východná Európa a Rusko sú jedny z hlavných trhov, ktoré preukázali rast predaja predovšetkým v minulom roku.

Ročné dodávky
Volvo Trucks predáva nákladné vozidlá vo viac ako 140 krajinách.
Približne 95% z celkového objemu sú ťažké nákladné vozidlá. 

Ďalšie podrobnosti o predaji v obchodných publikáciách.


Volvo Group
Volvo Trucks je súčasťou skupiny Volvo Group, ktorá okrem náklaných vozidiel zahŕňa aj stavebné stroje, autobusy, lodné motory a komponenty pre letecké motory.
Viac na domovskej stránke Volvo Group.

Volvo Trucks a bezpečnosť
Bezpečnosť je základnou hodnotou pre nákladné vozidlá Volvo od založenia spoločnosti Volvo v roku 1927. Volvo Trucks je svetovou jednotkou v oblasti aktívnej i pasívnej bezpečnosti. Trvale prichádza na trh s novými technológiami a systémami, ktoré vedú k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky. Niektoré vybrané príklady ako sú trojbodový bezpečnostný pás, ABS brzdy, sledovanie bdelosti vodiča a montáž alkoholových zámkov štartéra už vo výrobe.  
Od roku 1969 Volvo Trucks má výskumný vyšetrovací tím špecializujúci sa na dopravné nehody kamiónov. Tento tím poskytuje dôležité informácie pre zlepšovanie bezpečnosti nákladných vozidiel. 
Viac o bezpečnosti (anglicky)


Volvo Trucks a životné prostredie
Volvo Trucks aktívne pracuje na znižovaní dopadu na životné prostredie, ako aj v znižovaní dopadu na cestnú dopravu vo všeobecnosti. Byť priekopníkom vo vývoji úspornejších motorov a vývoji technológií ako sú hybridné vozidlá vedie spoločnosť k pokroku smerom k udržateľnému dopravnému riešeniu. 
Spoločnosť Volvo Trucks sa tiež zameriava na svoje vlastné činnosti. Výsledkom sú podstatné úspory energie vo výrobe. V Gente, Belgicku bol výrobný závod ako prvý bez emisných hodnôt CO2 a všetky hlavné výrobné závody sú rovnako bez emisných hodnôt CO2 už od roku 2010. 
Viac o životnom prostredí (anglicky)


Globálna výroba
Podiel na trhu

Spoločnosť Volvo Trucks má silnú pozíciu na trhu po celom svete. 
"Europe 29" zahŕňa všetky členské štáty EÚ, Nórsko a Švajčiarsko.
Viac informácií o trhových podieloch nájdete v obchodných publikáciách.