Zvažujete všetky hľadiská?

Ktoré vlastnosti okrem ceny a technických parametrov zvažujete pri nákupe náhradných dielov pre svoje nákladné vozidlo?

Niekoľko vlastností, ktoré považujeme za dôležité my:

Kvalita
Čo sa týka funkčnosti a životnosti, prvoradá je samozrejme kvalita náhradného dielu. Kvalitu však zároveň ovplyvňuje úroveň vzdelania a zaškolenia mechanikov, dostupnosť servisnej siete a efektívnosť príslušnej logistickej siete.

Dostupnosť
Kde nájdete náhradné diely pre modely nákladných vozidiel, ktoré sa už nevyrábajú? Náhradné diely, ktoré potrebujete na prevádzku nákladného vozidla, získate v autorizovanom servise spoločnosti Volvo - tento náš záväzok platí najmenej 15 rokov od ukončenia výroby modelu.

 

Náhradné diely online
Môžete si náhradné diely objednať vtedy, keď ich potrebujete? Prostredníctvom služby Náhradné diely online si môžete náhradné diely a príslušenstvo objednať kedykoľvek.

Záruka
Sme presvedčení, že aj na jednotlivé náhradné diely by sa mala poskytovať záruka. Zodpovedáme preto za akékoľvek následné škody spôsobené originálnym náhradným dielom Volvo, ktorý bol namontovaný v autorizovanom servise spoločnosti Volvo.

Presné určenie
Náhradné diely vyrobené presne pre konkrétny model nákladného vozidla sú najvhodnejšie. Vďaka nim sa minimalizuje čas strávený v dielni.