Minimalizujte následky neplánovaných zastavení

So službou Volvo Uptime Assurance získate finančnú kompenzáciu za každý dlhodobý neplánovaný prestoj.

Rovnaká cena ako doma
Ak vám služba Volvo Action Service do uplynutia určitého termínu (stanoveného v zmluve o službe Volvo Uptime Assurance) neumožní pokračovať so svojím nákladom ďalej, začneme s odpočítavaním alikvotných čiastok z vašej faktúry za službu Volvo Action Service. Hodinu po hodine - dovtedy, kým vozidlo nebude na ceste.

Bez ohľadu na miesto neplánovaného zastavenia vozidla zaplatíte za opravy takú istú cenu, akú by ste zaplatili doma. Pri službe Volvo Uptime Assurance to platí pre náhradné diely aj prácu.

Službu Volvo Uptime Assurance možno využívať s nákladnými vozidlami Volvo, v ktorých sú originálne náhradné diely Volvo a ktorých údržba sa vykonáva v súlade so servisným programom spoločnosti Volvo.