Stačí len zavolať

1. Sme k dispozícii na zavolanie
Nech sa nachádzate kdekoľvek, doma alebo v cudzine, na získanie kvalifikovanej pomoci vám postačí jeden telefonát. Telefónne čísla sú uvedené v príručke vodiča a na stránke  "Zavolajte službu Volvo Action Service".

2. Vášho prípadu sa ujme koordinátor
Ak zavoláte službu Volvo Action Service, vo vašom jazyku vám odpovie skúsený a ochotný koordinátor prípadu. Koordinátor sa bude vášmu prípadu venovať až do jeho vyriešenia a bude vás informovať o jeho priebehu.

3. Zabezpečenie opravy
Po zabezpečení platby sa koordinátor prípadu spojí s najvhodnejším servisom a poskytne informácie o prácach, ktoré je potrebné vykonať.

Ak oprava na ceste, kde sa nachádza vaše vozidlo, nie je možná alebo povolená, zabezpečí sa odtiahnutie a oprava sa vykoná v dielni.

4. Dokončenie opravy
Ak sa má vozidlo opravovať na mieste, technik spoločnosti Volvo na ceste k vám a vášmu nákladnému vozidlu zaobstará potrebné náhradné diely a nástroje. Ak sa oprava musí vykonať v dielni, zabezpečí sa odtiahnutie.

Koordinátor prípadu sa bude naďalej starať o váš prípad, kým sa vozidlo nedostane naspäť na cestu.

Po dokončení opravy obdrží vaša spoločnosť fakturu od vasho predajcu alebo sa platba uskutoční podľa dohody.