Dynafleet - Contact us

Kontaktujte nás

Ak sa rozhodnete zvýšiť ziskovosť,
poraďte sa so svojím predajcom

alebo si dohodnite stretnutie s predajcom popredajných služieb:
Aurel Kurucz
tel. 02/32 66 24 72
mobil: 0911 011 182
e-mail: aurel.kurucz@volvo.com