Školenie vodičov

Lepší vodiči, lepší obchod
Z dôvodu zvyšovania cien paliva a požiadaviek na vodičov je teraz školenie vodičov dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Program rozvoja vodičov spoločnosti Volvo Trucks optimalizuje zručnosti vodičov, čím prispieva k znižovaniu spotreby paliva a bezpečnejšiemu spôsobu jazdy. Maximalizáciou využitia nákladných vozidiel Volvo a schopností vodičov tiež zlepšuje celkový výkon dopravcov.

Rozvoj vodičov spoločnosti Volvo Trucks
Rozhodli sme sa vodičom spoločnosti Volvo Trucks ponúknuť možnosť zlepšiť ich schopnosti, vedomosti o vozidle a zúčastniť sa prvotriedneho školenia, ktoré sa zameriava na aktuálne problémy. Spolu s našimi predajcami predstavujeme program rozvoja vodičov spoločnosti Volvo Trucks na zvýšenie efektivity a zlepšenie profesionálnych zručností, a teda aj dosiahnutie ďalšieho osobného rozvoja.

Ciele programu rozvoja vodičov spoločnosti Volvo Trucks:

  • nižšia spotreba paliva a prevádzkové náklady, 
  • zníženie každodenných rizík a zvýšenie osobnej bezpečnosti, 
  • zlepšenie bežného pracovného prostredia, zníženie stresu a fyzického zaťaženia, 
  • zvýšenie profesionálnych zručností a ďalší osobný rozvoj, 
  • získanie ďalších vedomostí o vozidle, 
  • lepšie zaistenie nákladu a zlepšenie hospodárnosti s palivom, 
  • zabezpečenie plnenia medzinárodných požiadaviek týkajúcich sa školení vodičov.

ŠKOLENIE VODIČOV - informačná brožúrka