Udržujte maximálnu produktivitu vodiča

Udržujte maximálnu produktivitu vodiča

Využívate pracovný čas maximálne? So službou Pracovný čas vodiča máte odpoveď rovno pred sebou. Hneď uvidíte, ktorý vodič sa najviac hodí pre novú úlohu, ktorý by si mal odpočinúť alebo dokonca na ten deň skončiť. Týmto spôsobom sa dá udržať maximálna produktivita a môžete zároveň zvýšiť svoj zisk pri zachovaní tej istej kapacity.

Podrobnosti o vodičoch pre jednoduché plánovanie

Podrobnosti o vodičoch pre jednoduché plánovanie

Plánovaniu a administratíve môžete venovať menej času. S cieľom uľahčiť vám efektívne plánovanie prepravy vás systém Dynafleet okamžite informuje, koľko času jednotliví vodiči môžu stráviť na nových úlohách v závislosti od predpisov o pracovnom čase. Podrobnosti o jazde, odpočinku a vykladaní sú archivované 30 dní, čo je praktické pri fakturácii a vypočítavaní miezd vodičov.

Sťahovanie údajov z Tachografu na diaľku

Sťahovanie údajov z Tachografu na diaľku

Digitálny Tachograf dokáže rýchlo a jednoducho sťahovať údaje o aktivitách vodiča na diaľku z kancelárie. Služba vám umožňuje mať neustále aktualizované záznamy bez ohľadu na to, kde sa nachádza nákladné auto a vodič. Kedysi 20 minút manuálneho sťahovania teda teraz vykonáva systém Dynafleet.


Poradca pre právne otázky

Poradca pre právne otázky

Služba Pracovný čas vodiča vám umožní udržať si podrobný prehľad o všetkých aktivitách vodiča. Pre dodržanie právnych predpisov, čo sa týka povoleného pracovného času, sa na mape a v správach o aktivite vodiča zobrazuje najbližšia nutná prestávka a iné. Výstražné upozornenia sa môžu odoslať do kabíny nákladného auta aj do kancelárie, ak sa vodič priblíži k prekročeniu povoleného pracovného limitu.

Služba Pracovný čas vodiča:
  • Údaje z tachografu sa automaticky sťahujú z vozidla do systému Dynafleet online.
  • Všetky súbory z tachografu sú uložené v systéme Dynafleet online a môžete si ich kedykoľvek stiahnuť
  • Systém odošle výstražné upozornenie, ak sa vodič priblíži k prekročeniu povoleného pracovného limitu
  • Poskytuje základ pre fakturáciu a výpočet miezd vodičov
  • Znižuje neistotu, či budú splnené predpisy o pracovnom čase vodiča
  • Znižuje administratívnu záťaž v kancelárii