Riešenia pre lepšie podnikanie

Riešenia pre lepšie podnikanie

Systém Dynafleet bol vytvorený s cieľom poskytovať vám správne a aktuálne informácie presne vtedy, keď o ne máte záujem. Tým, že to tento systém robí, pomáha vám riešiť viaceré nižšie spomenuté problémy.


Prehľad nad nákladmi na palivo

Prehľad nad nákladmi na palivo: Správy o úspore paliva vám poskytujú všetky podrobnosti o súčasnej spotrebe paliva a vývoji spotreby, ktoré potrebujete. To zjednodušuje zavedenie zmien v správaní vodiča, ktoré sú potrebné na úsporu paliva, a sledovanie postupného pokroku.
Vyššia produktivita vodiča

Vyššia produktivita vodiča: Všetky aktivity vodiča sú zaznamenané a zobrazené. Koľko času zostáva, kým bude nutná prestávka? Môže vodič prijať túto novú úlohu v rámci svojej pracovnej zmeny? To všetko je pre vás vypočítané a zrozumiteľne prezentované, čo vám umožňuje plne využiť každú minútu.
Určenie voľných kapacít

Určenie voľných kapacít:
Systém Dynafleet môže ukázať vozidlá, ktoré sa najviac hodia pre novú úlohu. Do úvahy sa berú faktory, ako je zemepisná poloha, zostávajúci pracovný čas a obmedzenia rýchlosti, aby ste sa mohli ľahšie optimálne rozhodnúť.

Sledovanie vozidla a vodiča

Sledovanie vozidla a vodiča:
Využitie vozidla je v správach presne uvedené. Ako často vodič brzdí? Ako často používa voľnobeh? Pri porovnaní dvoch vodičov toho istého nákladného auta sa niekedy objavia značné rozdiely. Systém Dynafleet vám ich pomáha napraviť, čo znižuje opotrebovanie vášho vozidla a zároveň zlepšuje štýl jazdy.

Dodržiavanie predpisov o vodičoch

Dodržiavanie predpisov o vodičoch:
Pracovný čas vodiča môže byť zložitý. No nie so systémom Dynafleet. Tento systém na spravovanie vozidiel vám pomáha udržať si prehľad o všetkých aktivitách vodiča – minulých aj budúcich. Odošle výstražné upozornenie pracovníkovi v kancelárii aj do kabíny nákladného auta, ak sa vodič priblíži k prekročeniu povoleného pracovného limitu.

Menej administratívy

Menej administratívy:
Systém Dynafleet automaticky robí veľkú časť práce, ktorá sa predtým vykonávala manuálne, napríklad sťahovanie údajov z tachografu a analyzovanie parametrov viacerých vozidiel. Tým sa značne zníži administratívne zaťaženie, čo znamená viac času na iné úlohy.

Sledovanie dosahu na životné prostredie

Sledovanie dosahu na životné prostredie:
Správy o dosahu na životné prostredie vám umožňujú zachovať si podrobný prehľad o emisiách CO2 vašich vozidiel. Správy môžu byť na požiadanie automaticky odosielané vašim zákazníkom. To pomáha k aktívnemu prístupu, pričom sa ušetrí čas potrebný na analýzu informácií.