Nevysilujte sa návštevami banky

Pri nákupe, prenájme či lízingu môžete reagovať na vaše finančné potreby a pomôcť vám pri boji s konkurenciou. V tejto sekcii sú uvedené naše finančné služby:

  • Finančný lízing
  • Operatívny prenájom
  • Poistenie
  • Finančné poradenstvo

Ponúkame finančné nástroje, ktoré realizujeme prostredníctvom finančných služieb Volvo Financial Services, finančných produktov a servisných pobočiek skupiny Volvo Group.

ZHRNUTIE AKTUÁLNEJ PONUKY

Kontakt:
VFS Financial Services Slovakia, s.r.o.
Diaľničná cesta 9
903 01  Senec
tel. 02/32 66 24 30