Poistenie Volvo – cenovo efektívne kvalitné zabezpečenie

Poznáme riziká, ktorým čelíte, a aké zabezpečenie potrebujete. Preto ponúkame škálu skvelých poistných produktov prispôsobených špeciálne vašim potrebám a upraveným na miestne podmienky.

Poistenie Volvo ponúka viac ako len obyčajné poistenie nákladného vozidla. Poskytuje prvotriedne zabezpečenie proti finančným stránkam rizík týkajúcich sa majetku, života, zdravia, právnej zodpovednosti a GAP (Guaranteed Asset Protection - zaručená ochrana aktív). Naše poistné zmluvy sú šité na mieru vašim obchodným požiadavkám a potrebám spoľahlivého, cenovo efektívneho poistného krytia.

Prispôsobené poistné krytie
Poistné plány Volvo obyčajne zahŕňajú: fyzické poškodenie, náklad, zodpovednosť tretím stranám, životné poistenie a poistenie GAP, ktoré pokrýva možný rozdiel medzi trhovou cenou vozidla a zostávajúcimi záväzkami na vozidlo v prípade odpísania po poškodení.

Minimalizuje aj finančný schodok v prípade odpísania vozidla a umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu vozidla.

Výhody poistenia Volvo

  • Poistné riešenia šité na mieru
  • Od poistenia jedného nákladného vozidla po poistenie vozového parku
  • Komplexné poistenie proti neočakávaným udalostiam
  • Rýchla a efektívna likvidácia poistných nárokov pre bezstarostnú prevádzku
  • Poistné krytie vo väčšine európskych krajín