Stavebníctvo a ťažba

Prevádzka v štrkovni

V kameňolomoch, na zablatených cestách alebo v teréne sú vozidlá Volvo FM a Volvo FH vytrvalými pomocníkmi. Stavebný ťažobný priemysel vyžaduje miestnu, regionálnu a niekedy dokonca aj diaľkovú prepravu skál, vyťaženého materiálu, zeminy, piesku a rudy. Ide o odvetvie, v ktorom nákladné vozidlá prechádzajú zaťažkávacími skúškami odolnosti, spoľahlivosti a flexibility. Vozidlá Volvo FM a Volvo FH sú konštruované tak, aby obstáli v najnáročnejších prepravných úlohách a v každej situácii prinášali maximálny výkon.

Tieto vozidlá poskytujú:

 • Vysokú svetlú výšku.
 • Väčší uhol pri približovaní.
 • Robustnosť.
 • Podvozky s rôznou výškou, konfiguráciou náprav a alternatívami pohonu.
 • Alternatívny podvozok typu T-ride alebo B-ride.
 • Veľkú ťažnú silu.
 • Pohodlie a bezpečnosť v riskantných prostrediach.
 • Voliteľnú prevodovku I-shift.
 • Prvotriednu ergonómiu.
 • Mohutný krútiaci moment.
 • Dobrý prehľad.