Volvo FM MethaneDiesel

Jedinečné nákladné vozidlo na plynový pohon

Uvedomujeme si, že aj spoločnosť Volvo Trucks je súčasťou ekologických problémov. Veríme však, že naša spoločnosť je zároveň súčasťou riešenia. Volvo FM MethaneDiesel je naším nákladným vozidlom s explicitným environmentálnym profilom. V porovnaní s tradičnými plynovými vozidlami dosahuje o 30 až 40 % vyššiu energetickú efektívnosť a približne o 25 % nižšiu spotrebu paliva.


Fakty a čísla

300 000 km
34 l/100 km
Euro 5
Emisný cert. B0 % LNG

Príručka na demontáž Áno
Označenie plastov a gumy Áno
Materiály
Produkcia:
- Energia (MWh)
- Voda (m3)
- Nebezp. odpad (kg)

108
328
146
Životnosť – Skleníkový efekt (ekv. CO2) 266
Odhad životnosti Áno
Certifikát ISO 14001 (výroba, rozvoj atď.) Áno


Vyrobené v továrni bez produkcie CO2

Vyrobené v továrni bez produkcie CO2

Naším cieľom je dosiahnuť udržateľnosť počas celej životnosti vozidla, od montážnej linky až po recykláciu. V roku 2007 predstavila spoločnosť Volvo Trucks ako prvý výrobca nákladných vozidiel na svete továreň bez produkcie CO2. V súčasnosti prevádzkujeme niekoľko takýchto tovární a vo všetkých sa snažíme používať obnoviteľné zdroje energie ako solárnu, veternú a vodnú energiu a biomasu namiesto fosílnych palív. To znamená, že vaše Volvo FM MethaneDiesel bolo postavené s minimálnym vplyvom emisií oxidu uhličitého na životné prostredie.

Ochrana životného prostredia je prioritou

Ochrana životného prostredia je prioritou

Čo sa týka znižovania emisií, približne 90 % dopadu na životné prostredie spôsobeného nákladným vozidlom vzniká počas jeho prevádzky. To je krutá pravda. Dobrou správou je, že spoločnosť Volvo Trucks vám môže pomôcť znížiť tento dopad. Pomoc sa týka najmä úspory paliva, takže je v tom aj finančný úžitok. Kontaktujte svojho miestneho predajcu, ktorý vám poskytne bližšie informácie.

Až 90 % vášho vozidla Volvo FM MethaneDiesel sa dá recyklovať

Volvo Trucks v znamení pokroku

Až 90 % vášho vozidla Volvo FM MethaneDiesel sa dá recyklovať. Spoločnosť Volvo Trucks totiž označuje časti vozidiel pre ľahkú identifikáciu a demontáž. S cieľom zaručiť, aby sa vaše Volvo FM MethaneDiesel dalo recyklovať a znovu použiť, renovuje spoločnosť Volvo Trucks aj použité diely, poskytuje návody na demontáž a prevádzkuje zariadenia na demontáž.


Výpočet vašej stopy

Výpočet vašej stopy

Online aplikácia Footprint Calculation spoločnosti Volvo Trucks na výpočet stopy obsahuje množstvo informácií o faktoroch vplyvu na životné prostredie počas celej životnosti vášho Volvo FM MethaneDiesel. Tiež vám umožňuje zistiť, aký veľký dopad má vaše konkrétne nákladné vozidlo, alebo celý vozový park, na životné prostredie a umožní vám porovnávať výsledky s inými nákladnými vozidlami.