Uzamykateľné kryty

Uzamykateľné kryty palivovej nádrže a oleja chránia pred krádežou a úmyselným poškodením.