Aby vám bolo príjemne

Príjemná klíma vo vnútri kabíny vás udržiava v bdelom stave aj počas dlhých ciest.

Ohrievač motora a jeho častí je dôležitý k zabezpečeniu optimálneho výkonu a prevádzkyschopnosti.