Vylepšite pohon

Vybavenie pohonu umôžňuje maximalizovať univerzálnosť  vozidla a predlžuje jeho životnosť.