Systém Dynafleet

Systém Dynafleet je jediný komplexný transportný informačný systém na trhu.    Pomáha  pri  každodennom  rozhodovaní o efektívnejšom plánovaní prepravy a lepšom sledovaní vozidla. Systém Dynafleet ponúka zvýšenie ziskovosti, pretože máte neustále pod kontrolou náklady na pohonné hmoty, ako aj prevádzkové náklady.
Riadenie vozidla posiela hlásenia s údajmi o vozidle a jazdných časoch vodičovi aj pobočke. Tieto informácie sa využívajú pri analýze prepravy a sú spoľahlivým podkladom pre organizáciu vozidla a výpočet miezd.
Riadenie prepravy je komplexný systém poskytujúci celý rad logistických služieb vrátane pozície vozidla. Systém sa tak stáva každodenným nástrojom plánovania, riadenia a sledovania prepravných zákaziek.