Imobilizér

Imobilizér Volvo slúži ako blokovač štartéra, pričom kľúč zapaľovania vysiela kódovaný elektronický signál. Po overení správnosti kódu, umožní štartovanie motora.