Lekárnička

Obsahuje všetko potrebné na poskytnutie prvej pomoci pri ľahších a závažnejších zraneniach. Inštrukcie v rôznych jazykoch.