Volvo je pripravené na normu Euro 6

Naše riešenie pre splnenie normy Euro 6

Čo je to Euro 6?
V porovnaní s predchádzajúcou normou sa Euro 6 zameriava hlavne na dve zložky emisií: oxidy dusíka (NOX) a tuhé častice (PM).

Limity sú mimoriadne prísne, vyžadujú zníženie:

  • NOX o 80% – na 0,40 g/kWh (ustáleny jazdný cyklus)
  • NOX o 77% – na 0,46 g/kWh (nestály jazdný cyklus)
  • PM o 50% – na 0,01 g/kWh

Posledný spomínaný limit je ešte prísnejší, pretože sa nezapočítava len hmotnosť, ale aj počet častíc. Na splnenie tejto požiadavky je potrebný filter tuhých častíc (DPF), ktorý zachytí aj tie najmenšie častice.

Norma Euro 6 bude od 1. januára 2014 povinná pre registráciu všetkých ťažkých nákladných vozidiel.

Diagram Euro Emission Standard
Euro 6 Engine

Získajte viac informácií o motoroch:

Volvo FH - Technické parametre hnacej línie

Volvo FMX - Technické parametre hnacej línie

Volvo FM - Technické parametre hnacej línie

Volvo FE - Technické parametre hnacej línie

Volvo FL - Technické parametre hnacej línie


 

Motor
Škrtiaca klapka, regulácia prietoku výfukových plynov, takzvaný nechladený systém EGR a viac. Nové súčasti motora slúžia na dva účely: zlepšiť prietok výfukových plynov a zabezpečiť, aby sa dostali do systému dočisťovania v optimálnej teplote.

Siedmy vstrekovač
Na riadenie teploty katalyzátora DOC sa využíva zvláštny vstrekovač nafty, ktorý zabezpečuje aj efektívne fungovanie filtra pevných častíc (DPF) a katalytickej redukcie SCR.

Dieselový oxidačný katalyzátor (DOC)
Dieselový oxidačný katalyzátor (DOC) produkuje NO2 potrebný na to, aby dieselový časticový filter (DPF) mohol účinne spáliť častice. V studených podmienkach tiež poskytuje teplo potrebné na regeneráciu.

Dieselový časticový filter (DPF)
Filter zachytáva pevné častice (PM) a ukladá ich, kým sa nespália počas regenerácie. Regenerácia je automatická, bez potreby zásahu vodiča.

Selektívna katalytická redukcia (SCR)
V zmiešavacej zóne sa výfukové plyny zmiešajú s roztokom AdBlue. V katalyzátore sa oxidy dusíka (NOₓ) menia na neškodný plynný dusík a vodnú paru.

Redukčný katalyzátor (ASC)
Posledný krok predtým, než výfukové plyny opustia potrubie, v ktorom sa odstránia prípadné zvyšky amoniaku (NH3).