Emisie z nákladných vozidiel

Emisie z nákladných vozidiel

Za lepšiu budúcnosť
Nákladné vozidlo najviac vplýva na životné prostredie prostredníctvom výfukových plynov. Preto sa pri výskume a vývoji znižovania emisií sústredíme na každý detail a snažíme sa poskytovať prvotriednu technológiu zameranú na životné prostredie.

Efektívna dodatočná úprava výfukových plynov
Vznetové motory sú extrémne účinné. Pri spaľovaní paliva sa vytvára vysoká teplota a prebytočný vzduch, ktorý signalizuje, že je palivo takmer spálené. Hladina uhľovodíkov a oxidu uhličitého je v porovnaní s benzínovými motormi ("otto") nižšia.

Vznetové motory na druhej strane produkujú viac oxidu dusíka a častíc ako benzínové motory. Monitorovaním spaľovania sa reguluje pomer uhľovodíkov, oxidu uhličitého a oxidu dusíka.

Kvalita paliva
Nafta má vyššiu energetickú hodnotu ako benzín, ale zároveň obsahuje viac síry a aromatických uhľovodíkov. V súčasnosti sa palivo s nízkym obsahom síry používa napríklad vo Švédsku, Fínsku a Veľkej Británii.

Čistiace techniky
Emisie možno znížiť niekoľkými spôsobmi. Filtre alebo zachytávače častíc znižujú množstvo produkovaných častíc, zatiaľ čo katalyzátor v rámci riadeného procesu účinne spaľuje výfukové plyny.
 
Do nákladných vozidiel s motormi podľa normy Euro 2 a Euro 3 možno domontovať súpravu filtrov naftových častíc, ktorá umožňuje jazdiť aj v environmentálnych zónach.
 
Účinne znižuje obsah zdraviu škodlivých látok - oxidu uhličitého, uhľovodíkov a sadzí - vo výfukových plynoch. Uzatvorený filter redukuje škodlivé emisie o 80 - 95 %, pričom negatívne neovplyvňuje výkon motora.

Prísne legislatívne predpisy tiež pomáhajú plniť nové technológie motorov. Systém recirkulácie výfukových plynov (EGR) sa v súčasnosti na niektorých trhoch používa spolu so selektívnou katalytickou redukciou (SCR).