Euro 4/Euro 5

Nové limity emisií

Všetky vozidlá zaregistrované od 1. októbra 2006 musia spĺňať požiadavky normy Euro 4. Euro 5 vstúpi do platnosti od 1. októbra 2009.

Nové normy Euro týkajúce sa znižovania objemu výfukových plynov kladú na všetkých výrobcov vozidiel ťažké nároky. Rozdiel v požiadavkách týkajúcich sa objemu výfukových plynov na motory podľa normy Euro 3 a Euro 4 je dosť výrazný. Emisie oxidu dusíka (NOx) sa musia znížiť z 5 na 3,5 g/kWh, čo predstavuje redukciu o 30 %. Hodnota emisií častíc (PM) musí klesnúť z 0,1 na 0,02 g/kWh. Ide teda o zníženie takmer o 80 %.

Vládne predpisy
V niektorých európskych krajinách sa už začínajú uplatňovať normy Euro 4 a Euro 5 prostredníctvom predpisov, ako je napríklad zníženie cestných poplatkov (napríklad v Nemecku sa za kilometer už neplatí 12, ale 10 centov) alebo stanovenie výhodnejších odpisových sadzieb pre patrične vybavené vozidlá (napríklad v Holandsku). Podobné predpisy na podporu tejto technológie podporujúcej ochranu životného prostredia možno v krátkom čase očakávať aj v ostatných európskych krajinách. Ďalšie informácie vám poskytne príslušný úrad vo vašej krajine. Prípadne sa obráťte na oddelenie Euro 4/Euro 5 spoločnosti Volvo Trucks.

Hospodárenie s palivom
Vďaka účinnému spaľovaniu motorov Volvo podľa normy Euro 4 a Euro 5 (na požiadanie) zaisťujú tieto jednotky v porovnaní s konkurenčnými technológiami najefektívnejšie hospodárenie s palivom, ktoré prestavuje prínos pre vašu peňaženku a tiež životné prostredie. Hoci proces katalytickej redukcie vyžaduje pridanie kvapalnej zmesi AdBlue, aktuálne odhady ceny AdBlue signalizujú, že celkové prevádzkové náklady sa v porovnaní so súčasnými špecifikáciami Euro 3 nezvýšia.