Technológia SRC

Technológia SCR

Plnenie požiadaviek
V spoločnosti Volvo Trucks zastávame názor, že technológia SCR (Selektívna katalytická redukcia) predstavuje dobrú alternatívu na plnenie emisných požiadaviek Euro 4. SCR je preverená a spoľahlivá technológia bez akýchkoľvek obmedzení výkonu motora. Technológia SCR tiež ponúka najhospodárnejšie riešenie z množstva dostupných techník zameraných na plnenie požiadaviek Euro 4 a Euro 5.

Výhodou technológie SCR je jej kompatibilita s normou Euro 4 aj Euro 5. Napríklad, do motorov podľa normy Euro 5 sa vstrekuje zmes AdBlue s cieľom ešte viac znížiť hladinu oxidu dusíka. Pri norme Euro 4 zodpovedá objem pridanej zmesi približne 3 - 4 % objemu paliva. V prípade normy Euro 5 je to približne 5 - 7 %.